Plåster som hjälper mot mer än ont

Våra Barnrättsplåster hjälper barn och vuxna att prata om rättigheter, kroppen och integritet. Texten på varje plåster representerar en artikel i FNs barnkonvention.

HÄR VERKAR CHILDHOOD

KAMBODJA
Här arbetar vi bl a med familjer i utsatthet vars barn riskerar hamna på gatan eller rekryteras till barnhem.
LÄS MER
MOLDAVIEN
Vår projektpartner i Moldavien har som mål att implementera ett föräldrastödsprogram i landet.
LÄS MER
NEPAL
I Nepal stödjer vi barn och familjer som utsatts för trafficking, eller som lever och arbetar på gatan.
LÄS MER
POLEN
Fokus för vårt arbete i Polen är att stärka pappors roll i barns liv, samt barnets bästa i rättsprocessen.
LÄS MER
SVERIGE
I Sverige stödjer vi projekt som fungerar som komplement till det arbete som görs av ansvariga myndigheter.
LÄS MER
THAILAND
Stöd till familjer i utsatthet och som har svårt att ta hand om sina barn är fokus på vårt arbete i Thailand.
LÄS MER
TYSKLAND
Precis som i Sverige stödjer vi i Tyskland projekt som fungerar som komplement till ansvariga myndigheter.
LÄS MER
BRASILIEN
Här är vår fokus att engagera den privata sektorn i arbetet med att förebygga sexuella övergrepp mot barn.
LÄS MER
SYDAFRIKA
Ett av de länder där vi är mest aktiva, då antalet sexuella övergrepp mot barn är bland de högsta i världen.
LÄS MER
KINA
Att prata om övergrepp på barn var länge tabu i Kina - våra partners på plats arbetar bl.a. med att lyfta denna fråga.
LÄS MER
LETTLAND
Här fokuserar vi på hur man stöttar barn som utnyttjats sexuellt, samt romska barns tillgång till utbildning.
LÄS MER
UKRAINA
Här arbetar vi med romska barns tillgång till utbildning samt att stödja utveckling av alternativ till barnhem.
LÄS MER
VITRYSSLAND
I Vitryssland arbetar Childhood främst med att stödja utveckling av alternativ till barnhem.
LÄS MER
RYSSLAND
Här arbetar vi med flera projekt som på olika sätt stödjer reformering av den sociala barnavården i Ryssland.
LÄS MER
USA
Här stödjer vi bl a projekt som arbetar för att stärka särskilt utsatta barn och ungdomar och deras nätverk.
LÄS MER

Visa ditt stöd, dela och följ oss

VÅRA PROJEKT