Blogg

Frågor och svar om sexuella övergrepp mot barn

Vems integritet värnar vi?

Nästan helt obemärkt i den svenska debatten pågår en kamp i EU-parlamentet om huruvida teknikföretag och internetleverantörer fortsatt ska kunna använda särskild teknik för att proaktivt söka, ta bort och rapportera bilder och filmer som visar sexuella övergrepp mot barn. Argumentet mot är att tekniken riskerar att inskränka den personliga integriteten.

Vems integritet värnar vi? Läs mer