Drottning Silvia World Childhood Foundation

Childhood i Ukraina

Jag vänder mig till alla barn i Ukraina. Till Childhoods partners och alla vuxna som gör allt de kan för att skydda barn i dessa fasansfulla tider. Vi kan bara föreställa oss vad ni går igenom just nu. Var och en av er är värdefull. Ni är inte bortglömda. Vi står vid er sida. Vi kommer fortsätta stå vid er sida. Ni har mitt stöd.

H.M Drottningen

Childhood har arbetat i Ukraina i 20 år. I samband med Rysslands storskaliga invasion av landet raserades barns trygghet på ett ögonblick. Tack vare ett starkt nätverk och långsiktiga relationer kunde vi omedelbart intensifiera vårt arbete i Ukraina och grannländerna Polen och Moldavien. Vi tog snabbt beslut om att betala ut extra krisstöd för att möjliggöra skydd, evakuering och humanitära insatser för särskilt sårbara grupper. Sedan dess har vi fokuserat på sju kompletterande områden i syfte att stärka skyddet för barn på bred front:

Familjestärkande insatser för att undvika att barn separeras från sina föräldrar.
Insatser för barn som har separerats från sina föräldrar.
Psykosocialt stöd och traumabearbetning för barn.
Stöd till föräldrar som flytt, eller är kvar i krigsdrabbade regioner.
Tekniska lösningar för att identifiera barn och potentiella förövare.
Utbildning och stöd till volontärer och professionella som möter barn.
Humanitärt stöd och hjälp vid evakuering av personal, utsatta barn och familjer.

Vi har alltid trott på eldsjälars och civilsamhället kraft att förändra världen. Den samlade kraft som våra partners i Ukraina nu uppvisar är helt fenomenal. De står enande och tror på seger. De känner hopp inför framtiden, trots att den är oviss. Det vi vet är att behovet av vårt stöd kommer vara mycket stort för lång tid framöver.  

Läs mer om vårt arbete i rapporten Childhood i Ukraina – ett år efter invasionen och i vår Verksamhetsberättelse.

Gåvokort – Ukraina

Den 23 december fyller Drottningen 80 år. Inför födelsedagen har Drottningen en önskan – stötta Childhoods arbete med att skydda barnen som drabbas av kriget.

Den 23 december fyller Drottningen 80 år. Inför födelsedagen har Drottningen en önskan – stötta Childhoods arbete med att skydda barnen som drabbas av kriget.

Just nu pågår Världens Barn där en insamling görs till Drottningens ära till förmån för barnen i Ukraina. De medel som samlas in där fördelas via Radiohjälpen mellan andra barnrättsorganisationer.