Årets Childhoodpris hyllar elevhälsan

Childhoodpriset 2023

I ÅR TILLDELAS CHILDHOODPRISET EN VIKTIG VUXEN UR ELEVHÄLSAN
Med Childhoodpriset hyllar Childhood varje år en utvald yrkesgrupp som möter barn och unga i sitt arbete. Det är viktiga vuxna som ofta spelar en avgörande roll för att barn ska vara trygga men som sällan uppmärksammas för sin insats. Fokus riktas mot en utvald yrkesgrupp varje år.  

År 2023 kommer Childhoodpriset att gå till en person inom elevhälsan. Det kan vara en skolsköterska, kurator, speciallärare eller någon som arbetar hälsofrämjande och förebyggande med att stödja barns och ungas utveckling och skolgång. Alla som utgör en del av skolans elevhälsoteam kan nomineras. 

Elevhälsan spelar en nyckelroll för att förebygga sexuella övergrepp mot barn. Det är avgörande att de kopplas in ett tidigt skede när det upptäcks att en elev är utsatt för hot, våld, övergrepp eller vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck.   

I de fall en elev har blivit utsatt stöttar man och ser till att eleven får rätt hjälp och stöd, ibland i samarbete med socialtjänsten och andra myndigheter. Elevhälsan kan vara med och skapa en tryggare skolmiljö genom att utbilda eleverna om sexuella övergrepp och vad de kan göra om de är utsatta eller känner oro för någon annan. De kan även stötta annan skolpersonal som känner oro för eleverna eller har tagit emot en berättelse om övergrepp.  

När lärarna och annan skolpersonal vet att de har bra stöd i elevhälsoteam blir de tryggare i att stötta barnen vilket bidrar till tryggare skolmiljö. 

I sin yrkesroll visar den nominerade stort engagemang och lyhördhet, har god förmåga att samverka med andra samt har nått konkreta resultat för att skydda barn och unga mot sexuella övergrepp.  

Prissumman, 50 000 kronor, ska gå till något som stärker personen i hens yrkesroll, exempelvis en studieresa eller vidareutbildning. 


FÖLJANDE KRITERIER LIGGER TILL GRUND FÖR NOMINERING OCH JURYNS BEDÖMNING:

  • DELAKTIGHET. Hur hen tar sig tid att lyssna, tar barn och unga på allvar och framför deras röst.
  • TILLIT. Hur hen på ett ödmjukt, lyhört och lättsamt sätt skapar trygga relationer till barn och unga.
  • MOD. Hur hen står upp för barn och unga och gör konkret skillnad.
  • ”DET LILLA EXTRA”. Hur hen visar särskilt engagemang för barn och unga i sitt arbete.

”Det här är ett kvitto på att jag gör någonting bra. Men kvittot på att jag gör någonting bra på dagarna är när jag ser att barnen är glada. Att engagera sig i barn är jätteviktigt. De är vår framtid och vi måste göra så att de går bra för dem och att de får utvecklas. Man får aldrig ge upp på ett barn.”

Andreas Carlson, vinnare av Childhoodpriset 2022

NOMINERA TILL CHILDHOODPRISET 2023

Vi välkomnar alla att nominera en person som arbetar inom elevhälsan, som gör det lilla extra och som finns där för barnen. Vi ser gärna att unga personer tar chansen att nominera personer som gjort skillnad i deras liv.

Nomineringsperioden pågår mellan den 18 september och 27 oktober.

Tre finalister presenteras den 27 november.

Vinnaren tillkännages vid en prisceremoni den 7 december.

H.K.H. Prinsessan Madeleine (Foto: S.Friberg. Kungliga Hovstaterna) Paula Guillet de Monthoux (Foto: Elisabeth Ubbe) Carin Götblad (Foto: Polisen) Anna Norlén (Foto: Hanna Källebo Neikter) Kim Olsson (Foto: Stena Sessan Fastighets AB) Fatima Shek Behi (Foto: Privat) Carl Göran Svedin (Foto: Privat)

ÅRETS JURY FÖR CHILDHOODPRISET

H.K.H. Prinsessan Madeleine
Prinsessan Madeleine har arbetat med Childhood sedan 2006, i både Sverige och i USA, och är vice hedersordförande för organisationen.

Paula Guillet de Monthoux
Paula Guillet de Monthoux är sedan 2015 Childhoods generalsekreterare. Innan dess var hon VD för SOS Barnbyar i Danmark och hade olika ledande roller inom UNICEF. Paula är även styrelseordförande i Giva Sverige, den ideella sektorns branschorganisation.

Carin Götblad
Carin Götblad är polismästare vid Nationella operativa avdelningen (NOA). Carin arbetar strategiskt med frågor om organiserad brottslighet och gängkriminalitet och hur vi ska förhindra att barn och unga dras in i kriminella gäng.

Anna Norlén
Anna Norlén är rektor för Erikastiftelsen, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut, specialiserad på stöd och behandling till barn som utsatts för våld, misshandel och sexuella övergrepp samt tidiga insatser för barn och ungdomar i utsatta livssituationer. Hon sitter även i Childhood Advisory Board.

Kim Olsson
Kim Olsson har en bakgrund som civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har arbetat inom fastighetsbranschen sedan 2011. Först inom Stena Fastigheter och sedan 2018 som VD för Stena Sessan Fastighets AB.

Fatima Shek Behi
Fatima Shek Behi studerar vid Stockholms universitet och är sedan 11 år tillbaka en del av organisationen Maskrosbarn.

Carl Göran Svedin
Carl Göran Svedin är affilierad professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Marie Cederschiöld Högskola. Han är initiativtagare till BUP-Elefanten, Barnahus Linköping och Barnahus Lund samt Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum vid Linköpings Universitet.