Childhoods vision och mission

Childhoods vision och mission

Childhoods vision och mission. Childhood arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Ett av fyra barn i Sverige utsätts för sexuella övergrepp under sin barndom. Fruktansvärda siffror – och ändå pratar vi så lite om det. Vi på Childhood vill bryta den tystnaden, för vi vet att våld och övergrepp mot barn går att förebygga.

Childhood arbetar förebyggande på tre plan: Vi ger stöd till direkta insatser för barn via våra projektpartners – gräsrotsorganisationer och eldsjälar i Sverige och utomlands som precis som vi drivs av visionen att alla barn har rätt till en barndom fri från våld och sexuella övergrepp. Vi ger stöd till nya metoder och idéer, eller till projekt som har stor potential men som har svårt att bli finansierade. Ett exempel är Barnrättsbyrån i Stockholm, som vi varit med och finansierat sedan starten 2011 och som nu blivit en modell för andra. Oavsett om vi stödjer organisationer i Sverige eller utomlands arbetar vi långsiktigt och hållbart. Vi har exempelvis ingen egen personal på plats, utan vi ger stöd till lokala organisationer som kan respektive lands kultur, språk och traditioner och lever nära barnen och deras familjer.

Utöver vårt projektarbete driver vi påverkansarbete, samarbetar med företag och initierar kampanjer med målet att förändra beteenden runt vår fokusfråga. En sådan kampanj är Resekurage, där vi i samarbete med Polisen och Länsstyrelsen uppmanar semestrande svenskar att anmäla till svensk polis om de under resan ser något som misstänker att barn utnyttjas sexuellt.

Vårt arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter.

Vi är religiöst och politiskt oberoende.

Childhoods vision är att inget barn ska hamna i våldsamma och riskfyllda miljöer utan att alla ska få en trygg och kärleksfull barndom, fri från våld och sexuella övergrepp.