FLER EXEMPEL PÅ VÅRT ARBETE

Utbildning av lastbilschaufförer i Brasilien för att skydda barn

Barn längs motorvägarna i Brasilien löper hög risk att utsättas för sexuella övergrepp. Childhood utbildar brasilianska lastbilschaufförer i frågor som rör sexuell utnyttjande så att de ska kunna skydda barnen istället för att utgöra en fara. LÄS MER

Uppbyggnad av socialarbetarenhet i Siem Reap, Kambodja

Vårt långsiktiga mål är att förhindra att så många barn som möjligt utsätts för sexuella övergrepp – därför är det viktigt att de insatser vi stödjer ska kunna skalas upp, så att de fortsätter ha en positiv effekt även när vi fasat ut vårt stöd. Arbetet med socialarbetarenheten på Angkor Hospital for Children i Siem Reap, Kambodja, är ett exempel hur en relativt liten investering från vår sida fått betydande resultat, långt utöver projektet självt. LÄS MER

Stöd till Kambodjas första behandlingshem för missbrukare

I ett gemensamt projekt som fokuserar på kvinnor som arbetar i sexindustrin i Sihanoukville har vi tillsammans med vår projektpartner M´Lop Tapang öppnat Kambodjas första behandlingshem för alkohol- och narkotikamissbrukare. Där får prostituerade kvinnor och deras barn individuellt stöd och det organiseras drogförebyggande insatser för missbrukande ungdomar och deras föräldrar. LÄS MER

Arbete för att främja alternativ till barnhem i Kambodja, Thailand och Sydafrika

Globalt beräknas runt 5.4 miljoner barn växa upp på barnhem. Den vanligaste orsaken är inte våld eller att föräldrarna gått bort, utan fattigdom – så många som 80 procent av barnen har minst en förälder i livet. Vi på Childhood arbetar för att vända den här utvecklingen och se till att barn får växa upp i familjer. Sedan 2019 driver vi tillsammans med Erikshjälpen projektet ”Ur askan i elden” för att öka tillgången till trygg omsorg för utsatta barn. LÄS MER

Lansering av globalt index om hur världens länder prioriterar övergrepp mot barn

I januari 2019 lanserades Out of The shadows: Shining light on the response to child sexual abuse and exploitation. Detta banbrytande index, som vi tagit fram i samarbete med The Economist Intelligence Unit och global expertis, mäter hur 60 av världens länder prioriterar frågan om sexuella övergrepp mot barn. Indexet ger oss viktiga insikter i vad som görs – och vad som behöver göras – för att stoppa sexuella övergrepp mot och exploatering av barn. En av slutsatserna är till exempel att sexuella övergrepp mot barn är ett globalt problem oberoende av länders ekonomiska status. LÄS MER

Investering i tidigt stöd för föräldrar, Sydafrika

I samarbete med lokala partners i Sydafrika har vi har bidragit till utveckling och utvärdering av hembesöksprogram för att nå och stötta familjer som har det svårt. Med syftet att stärka mammorna och möjliggöra en nära relation och trygg anknytning till barnet utbildas kvinnor från samma område för att ge stöd till gravida och nyblivna mammor. Vi ger också stöd till ett projekt som erbjuder föräldraprogram med syftet att utbilda föräldrar om vikten av att att uppfostra barn utan våld. LÄS MER

Stöd till självhjälpsgrupper och utbildning av skolpersonal om hbtq-frågor i Ukraina

Tack vare vårt stöd har två hbtq-organisationer i Ukraina utbildat skolpersonal och socialarbetare så att de kan erbjuda tryggt och icke-diskriminerande stöd åt hbtq-ungdomar. Samma projekt har också organiserat självhjälpsgrupper för hbtq-ungdomar samt hållit workshops där hundratals ungdomar och föräldrar fått större förståelse och kunskap i frågan. LÄS MER

Foto: Susanne Drakborg