Drömprojekt SVENSKA Postkodlotteriet

”Varje år delas Postkodlotteriets överskott ut till de ideella organisationer som vi samarbetar med. Den absolut största delen av detta är icke öronmärkta pengar som vi kallar för basstöd. Men utöver basstödet finns Drömprojekten. Det är projekt som genomförs av en organisation, eller flera tillsammans, och som de ansöker om medel för. Ett Drömprojekt har alltid ett särskilt fokus, som till exempel något av FN:s globala hållbarhetsmål.” Postkodlotteriet Drömprojekt

Childhood har för närvarande två aktiva drömprojekt finansierade av Svenska Postkodlotteriet.

STELLA POLARIS
Stella Polaris startades 2021 som ett drömprojekt inom Childhood, finansierat av Postkodlotteriet. Projektets syfte är att samordna, uppmuntra och intensifiera AI-relaterade initiativ som kan stötta i arbetet mot sexuella övergrepp mot barn i Sverige. Inom projektet för vi samman polis, åklagare och barnrättsaktörer med AI-experter, programmerare, forskare och teknikföretag för att tillsammans utveckla nya AI-relaterade lösningar eller uppmuntra till användningen av befintliga verktyg som kan skydda och stärka barn. Projektet är fyraårigt och avslutas i juni 2025.

UR ASKAN I ELDEN
Ur askan i elden är ett samarbetsprojekt mellan Childhood och Erikshjälpen finansierat av Svenska Postkodlotteriet. Syftet är att öka kunskap om de negativa konsekvenserna av en uppväxt på barnhem, utveckling av alternativ och ger praktisk hjälp för att styra om medel till familjebaserade alternativ. Projektet är treårigt och avslutas hösten 2023.

SÄG VAD DU SÅG – AVSLUTAT
Projektet Säg vad du såg syftar till att minska svenska förövares möjligheter att förgripa sig på barn utomlands och till att få fler att anmäla när de misstänker att ett barn utsätts för våld och övergrepp i samband med resande och turism. Säg vad du såg är ett samarbetsprojekt mellan Childhood, ECPAT Sverige och Child Safe Movement, finansierat av Svenska Postkodlotteriet. I projektets referensgrupp sitter även representanter från svenska polisen och Jämställdhetsmyndigheten. Projektet är treårigt och avslutades i december 2022.