Drottning Silvia

Drottning Silvia

Drottning Silvia grundade Childhood 1999 med syftet att värna om barns rätt till en trygg och kärleksfull barndom, och särskilt arbeta för att förbättra levnadsvillkoren för barn som riskerar att utsättas för våld eller sexuella övergrepp. I sitt arbete har hon mött barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp, barn som tvingats arbeta på gatan och barn som på andra sätt genomlidit saker ingen ska behöva vara med om.

Drottning Silvia har under sina resor runt om i världen upplevt att många väljer att blunda för problemen och de barn som lever i utsatthet. Att grunda Childhood blev därför hennes sätt att aktivt göra något för de barn som samhället inte vill se.

Vill du veta mer om vår historia? LÄS HÄR

”Barn som utsätts för övergrepp berövas rätten till sin barndom och varje förlorad barndom är en oersättlig förlust för alla”

Drottning Silvia

Foto: privat