Barnrättsdagarna 2030

Barnrättsdagarna 2023

Childhood var med under Barnrättsdagarna i Karlstad denna vecka. Under två dagar samlas organisationer, myndigheter, praktiker och professionella på samma plats och med samma mål – att förverkliga barnkonventionen i Sverige.

Bakom Barnrättsdagarna står Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Det huvudsakliga syftet är att via tematiserade årliga konferenser sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen. Temat för i år var ”Varje barns rätt till en uppväxt fri från våld”.

Erika Olsson och Joel Borgstrom representerade Childhood under två dagar fulla av kunskap och inspiration. Tillsammans med Barnrättsbyrån fick vi möjlighet att berätta om vår rapport ”Vem ska tro på mig? som handlar om sexuella övergrepp mot barn inom den statliga tvångsvården.

Vi höll även i ett interaktivt seminarium inom ramen för vårt AI-projekt Stella Polaris med fokus på hur vi använda artificiell intelligens för att ge barn en uppväxt fri från sexuella övergrepp.

Vi ser fram emot nästa år!

För mer information vänligen kontakta: 
Charles Mingo Bennström, pressansvarig World Childhood Foundation 
+46(0)734 22 04 42, charles.bennstrom@childhood.org