Björn Rosengren, ABB och Johan Karlsson, Slättö

Björn Rosengren, ABB och Johan Karlsson, Slättö tar plats i World Childhood Foundations styrelse

Björn Rosengren, vd och koncernchef för ABB, och Johan Karlsson, grundare och vd för Slättö, valdes in som nya ledamöter vid World Childhood Foundations styrelsemöte den 11 mars 2021.  

ABB har i egenskap av medgrundare till World Childhood Foundation (Childhood) ett långvarigt och starkt partnerskap med stiftelsen grundad 1999 av H. M. Drottning Silvia.

– Att främja sociala framsteg är en av tre huvudpelare i ABB:s hållbarhetsstrategi. Som en del i detta stärker vi nu vårt engagemang i Childhoods viktiga arbete på flera sätt. I egenskap av styrelseledamot ser jag fram emot att bidra till arbetet med att trygga barns rättigheter över hela världen, säger ABB:s vd och koncernchef Björn Rosengren.

Johan Karlsson är genom sitt bolag Slättö, en nordisk investerare inom fastigheter, flerårig partner till Childhood. Han sitter sedan tidigare i styrelsen för Childhood USA.

– Jag är imponerad över hur Childhoods organisation bedriver ett globalt arbete med betydande impact trots knappa resurser. Min förhoppning är att jag med den småskaliga entreprenörens erfarenheter och vana att lösa problem kommer att kunna bidra till organisationens viktiga insatser, säger Johan Karlsson, grundare och vd för Slättö.

20 personer med kompetens inom bland annat ekonomi, medicin, telekom, ledarskap och utvecklingsarbete sitter i Childhoods styrelse. H. M. Drottning Silvia är hedersordförande.
 
– Vi är otroligt glada över att välkomna Björn Rosengren och Johan Karlsson till styrelsen. Björn kommer med sin gedigna erfarenhet av ledarskap på en global marknad stärka vår internationella profil. Johan kommer att bidra med en unik entreprenörsanda och en inspirerande drivkraft som kommer att utveckla vårt arbete. Jag vill även passa på att tacka avgående styrelseledamot Susanne Lagerholm för ett mycket uppskattat samarbete, säger Kenneth Bengtsson, styrelseordförande World Childhood Foundation.

Inga arvoden utgår styrelsen.

För mer information vänligen kontakta:
Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare World Childhood Foundation
+46 (0)73 673 94 92, paula@childhood.org

Foto: ABB, Slättö