Nå högriskgrupper genom sport, hantera sina känslor

Bort från våldet, till havet

Många barn i Sydafrika växer upp i områden där våld är en del av vardagen. Barn som bevittnar och upplever våld lider ofta av posttraumatisk stress och kan ha svårigheter att hantera känslor och humör. För att stötta dem bildades år 2011 Waves for Change. Genom surfterapi, kognitiv beteendeterapi och lek hjälper Waves for Change dessa barn och ungdomar. De får lära sig att hantera sina känslor, bygga hälsosamma relationer och göra bra val i livet. Insatserna ska förhindra att de hamnar i ett destruktivt utanförskap.

Känna sig kopplad till sin kropp

Genom programmet deltar barnen i surflektioner där en del av tiden är vikt till stödgruppsaktiviteter. Efter ett år får de fortsätta i en surfklubb. Ett av syftena med surfingen är att lära barnen att känna sig kopplade till sina kroppar. Det kan hjälpa att minska symptom relaterade till posttraumatisk stress, depression och ångest. Projektet kombinerar surfingen med ytterligare psykosociala komponenter som hem- och skolbesök, föräldrautbildning och mentorskap.

Samarbete med lokalsamhällen

Att använda lokala förmågor och samarbeta med lokalsamhällen är en viktig del av projektet. I samhällen där det saknas resurser för att erbjuda socialt och emotionellt stöd är det svårt att fånga upp de ungdomar i riskzonen. De riskerar att exkluderas och hamna i utanförskap. Waves for Change utbildar därför människor i lokalsamhällen som ungdomarna ser upp till. Syftet är att de ska uppmärksamma, fånga upp och hänvisa ungdomarna till Waves for Change. På så sätt får fler möjlighet att delta i programmet.

Waves for Change erbjuder surfterapin på stränder som ligger i närheten av de våldsutsatta områden där barnen bor. Många av stränderna i området var under apartheid stängda för alla som inte var vita. Därför har många som deltar i programmet, och deras föräldrar, ingen erfarenhet av havet. Nu blir barnen några dagar i veckan upphämtade av en minibuss som tar dem bort från våldet och till havet, om än bara för ett litet tag.

Framgångsrik behandlingsmetod

Sedan år 2011 har programmet nått tusentals barn och utbildat över 50 tränare. Waves for Change har spridit sig till flera områden i Sydafrika. Organisationen är nu Afrikas största för surfterapi som behandlingsmetod mot posttraumatisk stress. Under år 2016 gjordes en undersökning som visade att 92 procent av de barn och ungdomar som deltagit i programmet kände sig gladare och mer självsäkra. 83 procent hade lättare för att komma till ro och kände sig mindre stressade, arga och ledsna. Föräldrar har efter att barnen genomgått programmet märkt förbättringar i barnens beteende och skolresultat.

2017 fick Waves for Change ta emot Laureus Sport for Good Award. Priset delas ut till en organisation eller individ som har använt sport som ett verktyg för att övervinna våld och diskriminering.

Text: Sofia Nilsson

Läs mer om vårt arbete med Waves for Change i ”Nå och stärka högriskgrupper genom sport”

I