Böcker om integritet

Childhood finansierar nytryck av ”Vilda säger nej!”

Boken ”Vilda säger nej” gavs ut första gången 2006, med stöd från Childhood. Nu finansierar vi ett nytryck av boken och bidrar på så sätt till att den görs tillgänglig för nya generationer av barn, föräldrar, förskolepedagoger och lärare.

Childhood arbetar för en värld där alla barn får växa upp i trygghet, utan våld och sexuella övergrepp. En del i det arbetet är att ge barn kunskap om integritet, om rätten till sin egen kropp och att sätta gränser, att lära dem sätta ord på kroppens delar, på känslor och att berätta sådant som inte känns bra.

Tystnaden är förövarens bästa vän

Att prata om övergrepp med små barn känns svårt och obekvämt för många. Men tystnaden är förövarens bästa vän. Tystnaden gör att övergrepp kan fortsätta. Tystnaden bidrar till de känslor av skam och skuld som övergrepp ofta bär med sig och som kan leda till livslångt lidande. Att våga prata om det är ofta det som gör läkningen möjlig.

Vuxna bär ansvaret för att förebygga övergrepp

Att lära barn att de kan och får säga nej även till vuxna när något inte känns bra är viktigt men det är aldrig nog. ”Ansvaret för att förebygga övergrepp kan aldrig läggas på barnet. Därför är det ännu viktigare hur vi som vuxna agerar och vilka signaler vi ger” säger Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare på World Childhood Foundation.  ”Vilda säger nej! är också en lärobok för oss vuxna att träna på att respektera barns gränser i det lilla. Den påminner oss om hur viktigt det är att ta tillvara barnets tillit och förtroende. Att ta barnets perspektiv även om det kan vara jobbigt i relation till andra vuxna, som när Vilda berättar att det den snälla fastern eller kompisens storebror kränker hennes integritet. Läs Vilda säger nej! tillsammans, lyssna till barnet och prata – också om det som är svårt.”