Childhood i Almedalen

Förövare och utsatta barn är i fokus för Childhoods program i Almedalen 2018. Bland annat kommer barnrättsorganisationen att lyfta hur den stereotypa bilden av förövare som ”fula gubbar” både försvårar för oss att förebygga och upptäcka sexuella övergrepp mot barn och för barnen att förstå att de utsatts.

World Childhood Foundation närvarar även i år under Almedalsveckan. Totalt deltar man i åtta seminarium på olika teman. Under veckan presenteras också ett nytt samarbete med Anova på Karolinska Institutet som syftar till att fånga upp potentiella förövare innan de begår övergrepp.

– Många övergrepp som sker skulle kunna förhindras genom att ge rätt stöd och hjälp till de som ännu inte tagit steget över till att faktiskt begå dem. Karolinska Institutet är världsledande i det här preventiva arbetet och det är en mycket viktig utveckling framåt för att hjälpa och skydda barn, säger Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare på Childhood.

Samarbetet med Karolinska Institutet presenteras på seminariet ”Fula gubbar och pedofiler – vår stereotypa bild av förövare begränsar” onsdagen den 4 juli klockan 14:00 på Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21. Medverkar gör Britta Holmberg (Childhood), Anette Birgersson-Thell (Balans HVB), Linda Jonsson (Barnafrid, Nationell Kunskapscentrum) samt Christoffer Rahm (Anova, Karolinska Institutet).

Under veckan lanserar Childhood även ett nytt projekt som de driver tillsammans med ECPAT med flera. Samarbetet handlar om vem som bär ansvaret när svenska medborgare begår övergrepp mot barn i andra länder. Tusentals barn i fattiga länder utnyttjas årligen sexuellt av resande förövare och en del av dem är svenskar. Bara en handfull döms för sina brott.

– Målet med projektet Säg vad du såg är att göra det svårare för svenska förövare att förgripa sig på barn i utlandet. I Almedalen kommer vi bland annat prata om hur förövarna anpassar sina tillvägagångssätt för att nå fler barn och undvika upptäckt, säger Britta Holmberg, programchef på Childhood.

Säg vad du såg har gjorts möjlig genom bidrag från Svenska Postkodslotteriet och är ett samarbete med ECPAT, Polisens nationella operativa avdelning (NOA), Nationella samordningen mot trafficking vid Jämställdhetsmyndigheten och Child Safe Movement.

Childhoods program under Almedalen:

Måndag 2 juli:
Våra förövare – vårt ansvar!? Vem bär ansvaret när svenskar begår övergrepp mot barn utomlands? 09:00 – 11:00, Best Western Strand Hotel, Mellangatan 54 C, i Bryggarsalen
Barnhem – hur vår vilja att göra gott kan göra ont. 15:00-15:45, Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12, Newman/Bildascenen
Sexuella övergrepp och andra grova brott på nätet. 16:00-16:45, Hamnplan, H205

Tisdag 3 juli:
Rundabordssamtal: Att göra barn delaktiga! 09:00-10:30, Solbergaskolan, Kung Magnus väg 4, vid Österport
Psykisk ohälsa och unga civilsamhället. 09:00-09:50, Kilgränd 1, Soberian
Vad händer i civilsamhället? ”Speeddejta en generalsekreterare”. 11:00-12:00, Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21

Onsdag 4 juli:
Fula gubbar och pedofiler – vår stereotypa bild av förövare begränsar. 11:30-12:10, Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21

Torsdag 5 juli:
Barnhemturism – en ny form av människohandel, 12:40-13:20, Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21