Childhood-Haus

Childhood öppnar Tysklands första ”Barnahus”

Den 27 september öppnas Tysklands första Barnahus i Leipzig. Childhoods grundare Drottning Silvia kommer att närvara vid invigningen av ”Childhood-Haus”. Drottningen och Childhood har varit drivande i att förbättra stödet till barn som utsatts för övergrepp.

Childhood fortsätter att investera expertis och resurser i Barnahus runt om i världen. Modellen är väl beprövad som ett barnvänligt och rättssäkert sätt att hjälpa barn som utsatts för sexuella övergrepp. Tysklands första Barnahus öppnas av Childhood Tyskland i samarbete med Leipzigs Universitetssjukhus (Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin Universitätsklinikum Leipzig).

Barnahusmodellen fokuserar på barnets behov. Här samlas relevanta myndigheter och expertis på en plats vilket gör att barnet bara behöver berätta sin historia en gång. För oss är det därför en prioriterad fråga att sprida den här modellen, säger Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare på Childhood.

Barnahusmodellen kommer från Island och etablerades i Sverige med starkt stöd av Drottning Silvia och Childhood, med syftet att förbättra stödet till barn som utsatts för övergrepp. Childhood arbetar aktivt såväl med att sprida kompetens och kunskap kring konceptet med Barnahus som att bidra till att fler öppnas. I dag finns det drygt trettio Barnahus i Sverige och färdiga och pågående initiativ i bl.a. Vitryssland, Polen, Sydafrika och Brasilien. Childhood-Haus i Leipzig är ett pilotprojekt och planen är att etablera fler Barnahus i Tyskland under de närmaste åren.

Att barn som utsatts för sexuella övergrepp får rätt bemötande är avgörande för deras läkning. I Tyskland, som på så många andra platser i världen, möter barnen ett rättsväsende som inte är anpassat efter dem. De slussas ofta runt mellan olika myndigheter, måste upprepa sin historia flera gånger – barn kan behöva berätta vad de varit med om upp till åtta gånger. Detta ökar naturligtvis risken för re-traumatisering. Målet med vårt Childhood-Haus är att förbättra deras situation och undvika att de traumatiseras ytterligare, säger Andrea Möhringer, som ansvarar för Childhoods verksamhet i Tyskland.

Invigningen av Childhood-Haus i Leipzig sker den 27 september under en officiell ceremoni med Childhood Tyskland som värd. Drottning Silvia kommer att närvara vid invigningen, och bland gästerna finns även Childhoods generalsekreterare Paula Guillet de Monthoux och vice generalsekreterare Britta Holmberg.

För ytterligare information om Childhood, Barnahusmodellen samt för ackreditering vänligen kontakta Åsa Andreasson Åkerström, kommunikationsansvarig på World Childhood Foundation, asa.andreasson@childhood.org, tel. 073-6877006