Childhood stödjer mångmiljonsatsning för att göra verklighet av Barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen svensk lag. Den nya lagen är en viktig delseger för barns rättigheter, men också början på en avgörande tid då den ska tolkas och appliceras på ett sätt som innebär verklig skillnad för Sveriges barn och unga. Samtidigt som att lagen är ett steg i rätt riktning, lever vi i ett Sverige med ökande klyftor, där allt fler barn lever i utsatthet och där det blivit svårare att få hjälp från samhället. 

För att Barnkonventionens skydd och möjligheter ska komma de mest utsatta barnen till gagn väljer nu Childhood tillsammans med Hugo Stenbecks Stiftelse att stötta Barnrättsbyrån, Maskrosbarn och Child 10 i en gemensam satsning. De tre barnrättsorganisationerna arbetar för att barn och unga i utsatta situationer ska få rätt hjälp av samhället. Satsningen kommer bland annat att innebära att tusentals socialsekreterare utbildas om barns delaktighet, att den nya lagen prövas genom att driva barns rättigheter i domstol och att nätverk skapas med de främsta barnrättsorganisationerna i Europa.

”Childhood stöttade både Maskrosbarn och Barnrättsbyrån när de grundades. De har båda på ett väldigt konkret sätt visat vilken kraft det finns i att på allvar involvera barn och unga i frågor som rör dem. Vi går nu in i en ny fas av vårt samarbete där vi investerar vi både pengar och engagemang för att ytterligare stärka barns rättigheter i Sverige”, säger Britta Holmberg, programchef på Childhood.  ”Att den nya lagen kommer på plats räcker inte – barn måste också få möjlighet att hävda sina rättigheter och få sin sak prövad. Idag är barns tillgång till juridiskt stöd begränsat. Den här satsningen innebär att vi kommer kunna bedriva strategisk processföring, även för de som tidigare stått utan hjälp”, säger Elin Wernquist, generalsekreterare på Barnrättsbyrån.

Text: Britta Holmberg, foto: Barnrättsbyrån