Frågor och svar om sexuella övergrepp mot barn

Childhoods prioritet är alltid att skydda barn från övergrepp

Childhood finns till för att stoppa sexuella övergrepp mot barn. Vår prioritet är alltid att skydda barn från övergrepp. För oss är det omöjligt att stå bakom budskapet ”Kill your local pedophile” eftersom det riskerar att ha motsatt effekt. Du kan läsa hela vårt svar till initiativet här: 

”Vi har via Patrik Sjöbergs instagram sett att ni har swishat en gåva på 10 000 kr till oss för vårt arbete mot sexuella övergrepp.

Vi har nu också sett budskapet i den kollektion som ni säljer till förmån för arbetet mot sexuella övergrepp: ”Kill your local pedophile”.

Som vi förstår det, har ni valt att donera överskottet från er kollektion till vårt arbete eftersom ni delar vårt engagemang. Ni vill bidra till att stoppa sexuella övergrepp mot barn.

Vi måste dock vara tydliga med att det för oss är omöjligt att stå bakom ett budskap som uppmanar till våld (om man tolkar det bokstavligt). Det riskerar dessutom att bli kontraproduktivt och faktiskt öka riskerna för barn. Budskapet bygger på en vanlig – men felaktig – uppfattning som sätter likhetstecken mellan pedofili och en förövare av sexualbrott mot barn. Detta har vi skrivit om bland annat här: https://childhood.berntzonbylund.se/fragor-och-svar/

Att vi menar att det kan vara kontraproduktivt beror på följande fakta:

Alla pedofiler begår inte sexuella övergrepp mot barn. Och alla sexuella övergrepp mot barn begås inte av pedofiler.

En pedofil är en person som har en sexuell dragning till pre-pubertala barn. Det innebär inte automatiskt att den personen kommer att förgripa sig mot barn, även om det självklart är en stor riskfaktor. Det finns alltför många pedofiler som utsätter en stor mängd barn för övergrepp. Därför samarbetar vi med polisen för att hitta sätt att snabbare identifiera och lagföra dem. Men genom att utmåla alla pedofiler som förövare riskerar man att minska deras benägenhet att söka hjälp för att inte begå övergrepp. För i motsats till vad många tror finns det faktiskt pedofiler som vill ha hjälp för att inte utsätta barn för övergrepp. Det ser vi bland annat i ett pilotprojekt som vi genomför i samarbete med Karolinska institutet: Forskningsprojekt som arbetar förebyggande mot potentiella förövare – World Childhood Foundation

Forskning visar också att stigmatisering och social exkludering av pedofiler snarare ökar än minskar risken för att de ska begå övergrepp. Det gör också att de i högre grad söker sig till grupper med likasinnade där övergrepp mot barn blir normaliserat och accepterat.

Och när samhället sätter likhetstecken mellan pedofil och förövare så skapas en falsk, ofta stereotyp, bild av vem en förövare är. Vi vet att sexuella övergrepp mot barn i stor utsträckning begås av någon i barnets närhet som inte är pedofil, men som begår övergrepp av andra skäl. Andra minderåriga begår ungefär en tredjedel av övergreppen.

Vi har under alla de år vi arbetat med denna fråga sett att just dessa missuppfattningar om vem som är en ”riktig” förövare och ett ”riktigt” offer riskerar att göra att många, både barn och vuxna, inte förstår att ett övergrepp skett när det inte passar in i mallen. Det kan göra att barn inte berättar eller att de inte blir trodda.

När Patrik Sjöberg valde att bryta tystnaden och berätta om de övergrepp hans tränare utsatt honom för hjälpte det allmänheten att vidga bilden av vem som är förövare och vem som blir utsatt: Det är en oerhört viktig del i att förebygga och stoppa sexuella övergrepp mot barn. Tack vare Patriks mod att dela med sig av sin berättelse finns det nu en större förståelse i samhället för att också pojkar kan bli utsatta för övergrepp. Att Patrik gick före och bröt tystnaden kring övergrepp mot pojkar var oerhört viktigt. Det gör att det är lättare för pojkar att söka hjälp idag. Tack Patrik!

Slutligen, om vi i samhällsdebatten sätter likhetstecken mellan pedofiler och förövare riskerar vi missa alla övergrepp som begås på barn som nått puberteten (vi arbetar mot övergrepp mot alla barn, d.v.s. från 0 till 18 år). Vi riskerar att osynliggöra alla de övergrepp som begås av jämnåriga, av kvinnor, av släktingar eller andra anhöriga. Och vi riskerar dessutom att göra pedofilerna ännu mindre benägna att söka hjälp innan de begått något övergrepp alls.

Vårt fokus är att stoppa alla sexuella övergrepp mot barn, oavsett vem som begår dem och vem som utsatts.

Detta är en viktig och central punkt i vårt arbete.

Om ni trots denna information väljer att fortsätta sprida ett budskap som enligt vår erfarenhet kan vara skadligt för de barn som både ni och vi vill skydda så ser vi det som nödvändigt att skicka tillbaka er generösa gåva. Men vår förhoppning är förstås att ni mot denna bakgrund väljer att använda era plattformar och nätverk för att kommunicera ett annat budskap. Ett som på allvar kan göra skillnad för att stoppa sexuella övergrepp mot barn.

Vänliga hälsningar Childhood”