Polen Empowering Childern

”Det enda sättet att stoppa våld, exploatering och övergrepp mot barn är att bryta tystnaden”

Den 2 oktober, på internationella Ickevåldsdagen, höll Childhoods grundare Drottning Silvia ett anförande på FN i New York. Syftet med FN-mötet, som arrangerats av Childhood USA och svenska representationen i FN, var att belysa vad regeringar, företag, civilsamhället och den enskilda människan kan göra föra att omsätta FN:s utvecklingsmål i praktiken. Utvecklingsmålen, som antogs 2015 och ska uppnås till 2030, utgör det viktigaste engagemanget för världens barn sedan antagandet av FN:s konvention om barnets rättigheter 1989. Med på mötet var även Childhoods generalsekreterare Paula Guillet de Monthoux och flera av våra projektpartners som Netclean (ett svenskt företag som arbetar med att ta fram tekniska lösningar för att identifiera, spåra och rapportera övergreppsbilder på barn på nätet) och Seven Passes (som i en by i Sydafrika arbetar med föräldrastödprogram vars mål är att skapa förutsättningar för ett varmare, positivare och mer konsekvent föräldraskap och därmed minska risken för våld mot barn).

”Det enda sättet att stoppa våld, exploatering och övergrepp mot barn är att bryta tystnaden och samarbeta – hälso- och utbildningsmyndigheter, regeringar, civilsamhället och företag. Var och en av oss kan och ska vara en del av lösningen”, sade Drottningen i sitt anförande. Läs hela Drottningens tal här.

Våld mot barn: Tre av fyra barn i världen utsätts – men det går att förhindra

På samma möte presenterades även rapporten ”Ending Violence in Childhood”, som under tre år ställts samman av ett globalt team av 100 forskare och experter. Rapporten, som innehåller de senaste rönen om våld mot barn, presenterar dystra fakta: 3 av 4 barn i världen, nästan 1,7 miljarder barn, utsätts för våld – årligen. Våld mot barn är starkt sammankopplat med våld mot kvinnor, då barn som upplever våld mot sina mammor ofta själva blir utsatta, eller blir förövare som vuxna.

Hoppfull framtid

Men rapporten är också hoppfull: Våld mot barn går att förhindra! Ett stort ansvar för att detta sker vilar på världens regeringar och lagstiftande parlament, civilsamhället, myndigheter och skolor. Men du och jag spelar en minst lika viktig roll: Vi vuxna måste bryta tystnaden, våga prata om våld mot barn och framför allt, prata med barnen – och inte bara våra egna. Ställ den där lilla frågan ”Hur mår du?” Det kan vara den utlösande faktorn: Många barn som utsatts för våld och övergrepp har i efterhand sagt att de inte berättade – för att ingen frågade. En trygg kärleksfull vuxen – en mamma, pappa, mormor, lärare, granne, tränare – som barnet kan lita på kan även vara hela skillnaden när ett övergrepp har skett, för vi vet att många barn som har utsatts, men ändå klarat sig bra, har just det gemensamt. Att det fanns någon.

Hela ”Ending Violence in Childhood”-rapporten hittar du här.

 

Text: Åsa Andreasson Åkerström