Ett av fem

Ett av fem barn i Sverige utsätts för sexuella övergrepp – men de går att förhindra. Childhood-kampanj synliggör hur vi kan förebygga sexuella övergrepp mot barn

Ett av fem barn i Sverige utsätts för sexuella övergrepp – men de går att förhindra. Den 18 november, på den europeiska dagen för att skydda barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp, lanserar Childhood en kampanj med syfte att bryta tystnaden kring övergrepp mot barn.

Under de senaste veckorna har #metoo satt fingret på en av de mest grundläggande frågorna –  allas rätt till sin egen kropp, oavsett om man är kvinna, man eller barn. Behovet av att prata är stort och många av de som berättar vittnar om sexuella ofredanden och övergrepp som började redan när de var barn. De talar om hur svårt det var att som barn faktiskt förstå att det som hände inte var okej och hur de blev lämnade med en obehagskänsla och otrygghet som var svår att sätta ord på, men som i många fall förföljt dem upp i vuxen ålder.

Ett av fem barn utsätts

”Ett av fem barn i Sverige utsätts någon gång under sin barndom för sexuella övergrepp.* Fastän det är så många som drabbas pratar vi väldigt lite om det och framför allt inte ur barnens perspektiv. Därför vill vi att samtalet om övergrepp och integritet ska börja redan i barndomen, tillsammans med barnen. Då kan man förebygga många övergrepp innan de sker och ge de barn som redan utsatts förutsättningar att förstå och berätta”, säger Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare på World Childhood Foundation.

Med sin kampanj vill Childhood synliggöra barnperspektivet i #metoo och att övergreppen faktiskt går att förebygga – genom att vi bryter tystnaden kring dem. ”En del av ansvaret för att det sker vilar självklart på våra folkvalda, myndigheter, skolan och civilsamhället, men du och jag spelar en minst lika viktig roll: Vi vuxna måste ta samtalen om sexuella övergrepp mot barn och framför allt, våga prata med barnen”, säger Paula Guillet de Monthoux.

 Hur pratar jag med mitt barn om övergrepp?

Att prata med barn om sexuella övergrepp kan kännas svårt och obehagligt, speciellt om barnen är små och man vet kanske inte alltid vad man ska göra eller säga. Childhood har därför på childhood.berntzonbylund.se samlat enkla och handfasta tips och råd med utgångspunkt i nyckelorden lyssna, tala och ge. Här en sammanfattning:

LYSSNA: Många som har blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn talar om detta först när de är vuxna – studier visar att bara ett av tio barn som utsätts berättar.* För att barn ska våga berätta tidigare är det viktigt att vi vuxna är uppmärksamma på deras tecken – barn ger oftast många signaler innan de vågar prata. Att lyssna innebär också att träna på att respektera barns gränser och att ta tillvara på deras tillit och förtroende. Ta barnets perspektiv även om det kan vara jobbigt i relation till andra vuxna – det kan exempelvis innebära att säga till när faster vill ha en kram som barnet inte vill ge. Att lyssna innebär också att veta hur man ska bemöta barnet när ett övergrepp har skett och hen faktiskt berättar.

TALA:  Att prata om övergrepp med barn känns svårt för många. Men ju mer vi gör just det, desto mindre tabubelagt blir ämnet och desto lättare blir det för barnen att berätta om de själva utsätts. På childhood.berntzonbylund.se finns tips på t.ex. böcker och TV-program som man kan använda sig av i samtalet med barnen och information hur man ska gå tillväga om man misstänker att ett barn i ens närhet far illa.

GE: Vi vet att trygga vuxna i barnets närhet är det bästa skyddet mot övergrepp. En kärleksfull vuxen som barnet kan lita på kan även vara hela skillnaden när ett övergrepp har skett. Många barn som har utsatts, men ändå klarat sig bra, har just det gemensamt: att det fanns någon som gav tryggt stöd – och den någon behöver inte nödvändigtvis vara en förälder utan kan lika gärna vara en mormor, lärare, granne eller tränare.

Var med och sprid budskapet! #BRYTTYSTNADEN

*Stiftelsen Allmänna Barnhuset: Det gäller ett av fem – fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige (2015).

Text: Åsa Andreasson Åkerström

Kommentarer är stängda.