Trygghet på nätet

Kungaparet bjuder in till expertmöte om hur AI kan förebygga sexuella övergrepp mot barn

En mjukvara som kan upptäcka och stoppa grooming av barn i realtid.

Ett program som kan analysera och kategorisera miljoner bilder på några minuter, och däribland hitta sexuellt övergreppsmaterial på barn.

Ett verktyg som från oförståeligt brus i en videofil kan extrahera ljudkonversationer och transkribera texten så att man kan identifiera och rädda barnen i filmerna.

Allt detta är möjligt med hjälp av artificiell intelligens (AI), men det är fortfarande mycket kvar att göra innan den potential AI erbjuder kan utnyttjas tillfullo för att förhindra sexuella övergrepp mot barn. För att utforska detta närmare anordnar Childhood och Global Child Forum gemensamt ett rundabordsmöte om AI och barns trygghet på nätet den 20 november på Stockholms Slott. Värdar för mötet är Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia.

— Syftet med The AI & Child Safety Online Roundtable är att sammanföra globala experter som vanligtvis inte möts – både de som specifikt arbetar med AI och övergrepp mot barn på nätet och de som arbetar med AI inom andra områden. Mötet ska vara en neutral arena där deltagarna utmanar och inspirerar varandra, med det övergripande målet att skapa nya samarbeten och öka antalet aktörer och resurser som prioriterar frågan, säger Cajsa Wiking, generalsekreterare på Global Child Forum.

Inbjudna till rundabordsmötet är 40 utvalda representanter från näringsliv, forskning, polismyndigheter, internationella organ och barnrättsorganisationer. Bland deltagarna finns representanter från Interpol, svensk och internationell polis, Amazon, Facebook, Google, Microsoft och IBM och dessutom framstående forskare inom AI.

— AI används redan framgångsrikt i arbetet med att förhindra och utreda övergrepp mot barn, men förövarna hittar ständigt nya sätt att använda tekniken för sina syften. En allt mer sofistikerad teknik och snabbare uppkoppling har resulterat i helt nya former av övergrepp och en skrämmande ökning av övergreppsmaterial som sprids. Därför behövs nya, innovativa grepp för att snabbare och på ett mer samordnat sätt bekämpa denna brottslighet. Vi måste utnyttja den fantastiska potential som finns i AI för att skydda och stärka barn. Vårt rundabordsmöte är ett steg på den vägen, säger Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare på Childhood.

Spridningen av övergreppsmaterial på nätet ökar lavinartat

The New York Times publicerade nyligen siffror på hur antalet misstänkta övergrepp mot barn som rapporterats de senaste 20 åren har ökat från 3000 (1998) till 18,4 miljoner (2018). Med största sannolikhet kommer situationen förvärras när bredband når befolkningen i världens fattigaste länder.

Text Åsa Andreasson Åkerström, foto: Joel Borgström