Finalister Childhoodpriset 2022

Finalister Childhoodpriset 2022

Frida Winlöf, Andreas Carlson och Firat Güzel. Tre eldsjälar som arbetar med barn och unga innan, under och efter skoldagen. Finalisterna har valts ut av juryn ur de nomineringar som kommit in från allmänheten under hösten. Vinnaren tillkännages vid en prisceremoni i Stockholm den 8 december.  

Ett pris för de osynliga hjältarna

Childhoodpriset lanserades 2019 i syfte att lyfta fram personer i Sverige som möter barn och unga i sitt arbete. Fokus riktas varje år mot en utvald yrkesgrupp som består av personer som ofta spelar en avgörande roll för att barn ska vara trygga, men som sällan uppmärksammas för sin insats. Det är engagerade vuxna som ser, bryr sig och agerar för barnens bästa.  

I år kommer Childhoodpriset tilldelas en person som arbetar på fritidshem eller öppen fritidsverksamhet. I sin yrkesroll visar personen stort engagemang och har god förmåga att samverka med andra. Alla tre finalister är trygga vuxna i barnens närhet, vilket är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att skydda barn och unga mot våld och sexuella övergrepp. Att säkerställa att barn har tillgång till trygga vuxna är avgörande i Childhoods arbete med att skydda barn. Childhoodpriset är barnens pris och precis som tidigare år har juryns arbete utgått från fyra kriterier som vi tagit fram tillsammans med barn och unga: delaktighet, tillit, mod och drivkraft att göra det lilla extra.

Årets finalister

Andreas Carlson, fritidsledare på Hellbergsskolan i Sundsvall.
Andreas ser varje barn och är en inkluderande kraft både i skolan och på skolgården. Hans aktiviteter under rasterna har minskat antalet konflikter och hans sätt att agera med eleverna skapar tillit och trygghet. Andreas sätter alltid eleverna i första rummet och speglar dem på ett sätt som gör det roligare att vara i skolan. Genom om att involvera eleverna i vardagen och delegera ansvar får han dem att växa och tro på sig själva. Han är en trygg vuxen med stort engagemang som i sin tur bygger upp nästa generation av trygga unga vuxna. 

Firat Güzel. fritidsledare, Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Firat har under lång tid arbetat för att hitta lösningar och har konsekvent elevernas bästa för ögonen. Genom att bygga förtroende hos elever såväl som föräldrar har Firat skapat en dynamik där han får möjlighet att coacha eleverna genom skoltiden. Genom sitt outtröttliga engagemang skapar han nya sammanhang och kontexter för elever att våga pröva nya saker, träffa nya vänner och i vissa fall ta ett steg längre bort från gängkriminalitet. Firat säger alltid vad han tycker och kombinerat med hans starka energi och driv blir han en viktig vuxen för många elever.

Frida Winlöf, fritidsledare på Edsbergs Fritidsgård, Sollentuna

Frida gör allt och mer därtill för att barnens röster ska bli hörda. Hon fokuserar på att stötta och guida eleverna till lösningar i nuet och hur de kan komma framåt. Hon har nära till skratt och ser alltid till elevernas bästa, även när det blåser som hårdast. Hon står upp för eleverna oavsett situation och hennes ärliga sätt gör att eleverna tar till sig av hennes råd och stöd. Frida samarbetar med dem hon behöver för att alla elever ska ha det bra och driver de frågor som behöver drivas som till exempel HBTQ. Genom att vara konsekvent i alla situationer, gentemot alla elever, känner de den trygghet och det förtroende som ska finnas mellan en elev och sin fritidsledare.

Årets jury

H.K.H. Prinsessan Madeleine
Prinsessan Madeleine har arbetat med Childhood sedan 2006, både i Stockholm och i USA och är vice hedersordförande för organisationen.

Paula Guillet de Monthoux
Paula Guillet de Monthoux är sedan 2015 Childhoods generalsekreterare. Innan dess var hon VD för SOS Barnbyar i Danmark och hade olika ledande roller inom UNICEF. Paula är även styrelseordförande i Giva Sverige, den ideella sektorns branschorganisation.

Nicolas Lunabba
Nicolas Lunabba är verksamhetsansvarig för organisationen Helamalmö som arbetar med att skapa bättre levnadsförhållanden för barn och unga i utsatta områden. Nicolas har även skrivit boken Blir du ledsen om jag dör?

Carin Götblad
Carin Götblad är polismästare vid Nationella operativa avdelningen (NOA). Carin arbetar strategiskt med frågor om organiserad brottslighet och gängkriminalitet och hur vi ska förhindra att barn och unga dras in i kriminella gäng.

Fatima Shek Behi
Fatima Shek Behi studerar statsvetenskap vid Uppsala universitet och är sedan 10 år tillbaka en del av organisationen Maskrosbarn.

Carl Göran Svedin
Carl Göran Svedin är affilierad professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Marie Cederschiöld Högskola. Han är initiativtagare till BUP-Elefanten, Barnahus Linköping och Barnahus Lund samt Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum vid Linköpings Universitet.

Lena Ahlström
Lena Ahlström är grundare och ägare av Ledarstudion. Hon har tidigare varit vice VD på Swedbank och ansvarig för ledarskapsutveckling på SAS. Lena har ett genuint intresse för barnrättsfrågor och är sedan över tio år partner till Childhood.

Läs mer om Childhoodpriset här.

För mer information vänligen kontakta: 
Charles Mingo Bennström, pressansvarig World Childhood Foundation 
+46(0)734 22 04 42, charles.bennstrom@childhood.org