Nyheter Blaho romsk förskola

Förskolan som ger romska barn en framtid

Romska barn lever i social utsatthet och har därför inte samma förutsättningar som andra barn vad gäller utbildning. Organisationen Blaho i Ukraina driver med stöd från Childhood en förskola som förbereder dessa barn inför kommande skolgång.

Hjälporganisationen Blaho grundades i Uzhgorod, Ukraina, av Eleonora Kulchar för drygt 10 år sedan. Barn från romska minoriteter lever i stor social utsatthet och i slumliknande områden.

Många av de romer som bor i Uzhgorod lever under fattigdomsgränsen och har inte avslutat grundskolan. I Ukraina är de flesta förskolor avgiftsbelagda och på grund av höga kostnader och diskriminering har många romska barn inte gått i förskolan, vilket ofta leder till att de är dåligt förberedda när de börjar i grundskolan. För att ge dessa barn samma chans till utbildning som andra barn öppnade Eleonora Kulchar en kostnadsfri förskola som fokuserar på barn från romska minoriteter. Förskolan pågår några timmar om dagen under en vårtermin och syftar till att förbereda barnen inför kommande skolgång. Många av barnen har tidigare aldrig ritat en teckning, lärt sig namn på färger och få av dem kan läsa och skriva. På förskolan får barnen öva på att pyssla, rita och skriva. De får även lära sig att visa varandra respekt, vara en bra kompis samt att sitta still och lyssna på läraren.

Språkkunskaper för att bryta utanförskapet

På grund av social utsatthet och diskriminering är det många romska barn som inte går i skolan överhuvudtaget. De som gör det möter ofta språkliga hinder, då undervisningen sker på ryska eller ukrainska, språk som de flesta av dem inte talar. Bristande språkkunskaper resulterar i sämre betyg och hög frånvaro. På förskolan blir barnen bekanta med språken, vilket bidrar till att de har större möjligheter att fullfölja grundskolan.

En annan viktig del av projektet är att informera föräldrarna om vilka rättigheter barnen har, och att de faktiskt har rätt att gå i skolan. Blaho anordnar därför möten och träningstillfällen för föräldrar och skolpersonal med syftet att på så sätt stärka barnens chanser att förbättra sina skolprestationer och skolnärvaro. De romska barnen får tack vare Blaho samma möjlighet till utbildning som andra barn och väljer i större utsträckning ukrainska skolor, vilket är ett steg bort från livet i utanförskap och diskriminering.

Text: Sofia Nilsson