här är årets finalister till Childhoodpriset 2021

här är årets finalister till Childhoodpriset 2021

Här är årets finalister till Childhoodpriset 2021. Viveka Jonsson, Hanna Nyroos och Åsa Wendel är tre eldsjälar som arbetar med barn i samhällets vård. Finalisterna har valts ut av juryn ur de nomineringar som kommit in från allmänheten under hösten. Vinnaren tillkännages vid en mindre prisceremoni i Stockholm den 8 december.  

Childhoodpriset lanserades 2019 i syfte att lyfta fram personer i Sverige som arbetar för att barn och unga ska vara trygga. Det är personer som ofta spelar en avgörande roll för att barn ska vara trygga men som sällan uppmärksammas för sin insats.  

I år hyllar Childhoodpriset personer som arbetar på exempelvis HVB, familjehem och SiS  – det vill säga olika typer av samhällsvård för barn och unga. Detta är ett område som vi på Childhood har arbetat aktivt med sedan vi grundades.  

Av erfarenhet från både Sverige och övriga världen vet vi att barn och unga som placeras löper ökad risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp. De som arbetar med barn och unga i samhällsvård har därför en enormt viktig roll i att skydda, stärka och guida barnen genom en svår situation. 

Childhoodpriset är barnens pris och precis som tidigare år har juryns arbete utgått från fyra kriterier som vi tagit fram tillsammans med barn och unga: delaktighet, tillit, mod och drivkraft att göra det lilla extra.  
– Vi som sitter i juryn är mycket berörda av de hoppfulla och fina nomineringar som kommit in under hösten. Det blir så tydligt hur viktiga de här personerna är för barn och unga som de möter i sitt arbete. Våra finalister Hanna, Viveka och Åsa är verkliga eldsjälar som alltid står upp för barnen och ger dem trygghet, något som många barn saknar, säger Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare på Childhood och juryns ordförande. 

Om Finalisterna

Viveka Jonsson 
Metodhandledare på Birkahemmet, Gryning vård i Göteborg. Viveka har arbetat på Birkahemmet, ett HVB-hem som tar emot spädbarn upp till ett års ålder, i drygt 30 år. Hon fokuserar alltid på vad som är bäst för barnet och har en unik förmåga att se, förstå och beskriva små barns behov och situation. Hennes engagemang, kunskap och drivkraft inspirerar andra som ser henne som en trygg kollega och mentor. Hon driver frågorna utåt, tar obekväma fajter och står upp för de här små barnen som inte själva kan föra sin talan.  

Hanna Nyroos 
Socialpedagog och teaterlärare SIS Bärby/Bärbyskolan i Uppsala. Hanna tar sig alltid tid att lyssna och visar stort engagemang, något som skapar förtroende. Hon fångar upp de ungdomar som tappar hoppet och hjälper dem att hitta motivationen igen.  Hon är modig, tar konflikter och ser till att reda ut dem. Hanna respekterar alla, står alltid upp för ungdomarnas rättigheter och för deras talan i olika sammanhang. Hon hjälper ungdomarna att se mer nyanserat på sin situation och hjälper dem att hitta lösningar. Hon bidrar även till mycket skratt och får ungdomarna att engagera sig i sina studier.  

Åsa Wendel 
Familjehemsförälder i Stenungsund. Tillsammans med sin man har Åsa tagit emot cirka 60 barn de senaste 28 åren. Åsa står alltid på barnens sida och är inte rädd för att föra deras talan, även i situationer när motparten inte uppskattar det. Hon har en sann förmåga att förstå det enskilda barnets behov och anpassa situationen efter detta. De barn som bor eller har bott hos Åsa uppskattar att hon är modig och tydlig vilket skapar trygghet och tillit. Hon ser också till att familjen gör roliga saker och skapar fina minnen tillsammans.  

Årets jury

 Prinsessan Madeleine
Prinsessan Madeleine har arbetat med Childhood sedan 2006, både i Stockholm och i USA. Hon är ledamot i Childhoods svenska styrelse sedan 2016 och är även hedersledamot i Childhood USA:s styrelse.

Paula Guillet de Monthoux
Paula Guillet de Monthoux är sedan 2015 Childhoods generalsekreterare. Innan dess var hon VD för SOS Barnbyar i Danmark och hade olika ledande roller inom UNICEF. Paula är även styrelseordförande i Giva Sverige, den ideella sektorns branschorganisation.

Carl Göran Svedin
Carl Göran Svedin är affilierad professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Han är initiativtagare till BUP-Elefanten, Barnahus Linköping och Barnahus Lund samt Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum vid Linköpings Universitet.

Lena Ahlström
Lena Ahlström är grundare och ägare av Ledarstudion. Hon har tidigare varit vice VD på Swedbank och ansvarig för ledarskapsutveckling på SAS. Lena har ett genuint intresse för barnrättsfrågor och är sedan över tio år partner till Childhood.

Elaine Eksvärd
Elaine Eksvärd är retoriker och grundare till den ideella föreningen Treskablinoll som jobbar förebyggande mot sexuella övergrepp mot barn. Hon är också vd för retorikbyrån Snacka Snyggt.

Elin Wernquist
Elin Wernquist är grundare och generalsekreterare för Barnrättsbyrån, en barnrättsorganisation som erbjuder enskilda barn och unga socialt och juridiskt stöd för att stärka deras rättigheter. Hon har tidigare arbetat på BRIS och i Storbritannien med barnskyddsfrågor.

Catharina Belfrage Sahlstrand
Catharina Belfrage Sahlstrand är hållbarhetschef på Handelsbanken. Hon har tidigare arbetat som advokat, ansvarat för hållbar finansiering på Handelsbanken Debt Capital Markets och suttit i styrelsen för en impact-investerare med fokus på barns och unga vuxnas utbildning och hälsa.

För mer information om Childhoodpriset vänligen kontakta: 
Charles Mingo Bennström, pressansvarig World Childhood Foundation