Här är finalisterna till Childhoodpriset 2020

Nu har juryn utsett tre finalister till årets Childhoodpris. Årets pris lyfter personer som arbetar med barn och unga inom socialtjänsten: Helen Brännström från Skellefteå, Marit Gustafsson från Avesta och Jenny Selenius från Stockholm. Childhoodprisets jury har gjort utifrån de nomineringar som kommit in från allmänheten under hösten. Vinnaren kommer att tillkännages den 21 december.

Bemätandet barn får av socialtjänsten avgörande

Childhoodpriset uppmärksammar en gång om året människor som sällan får erkännande för sin insats, men som genom sitt engagemang och sin kompetens verkligen gör skillnad för barn. 2020 års pris ska tilldelas en person som arbetar med barn och unga inom socialtjänsten. Bemötandet barn och unga i utsatthet får där kan vara helt avgörande.

Socialtjänsten i blickfånget

”Socialtjänsten hamnar ofta i blickfånget när barn far illa. Det har en rad uppmärksammade fall den senaste tiden tydliggjort. Vi tycker därför viktigt att lyfta yrkeskåren. Vi vill genom våra finalister visa på modet och engagemanget för barn som finns på väldigt många håll, men inte alltid syns”, säger Paula Guillet de Monthoux, ordförande i Childhoodprisets jury och Childhoods generalsekreterare.      

Vad barn och unga tycker är viktigt

Vid urvalet har juryn lagt fokus på att finalisterna ska uppfylla fyra olika kriterier. De bygger på vad barn och unga själva tycker är viktigt i mötet med socialtjänsten:

  • DELAKTIGHET. Det blir tydligt att den nominerade tar barnet på allvar och för fram barnets röst.
  • TILLIT. Den nominerade förmår skapa en trygg, tillitsfull relation till barnet.
  • MOD. Den nominerade står upp för barnet och gör konkret skillnad i barnets liv.
  • ”DET LILLA EXTRA”. Den nominerade visar särskilt engagemang för barnet i sitt arbete.

Finalister till Childhoodpriset 2020

Helen Brännström, Skellefteå (i mitten av bilden) 

Helen är en engagerad eldsjäl som länge arbetat med barn och unga inom Skellefteås socialtjänst. Hon är en pionjär i arbetet med hemmasittare, barn som av olika anledningar inte går i skolan. Helen har kämpat för att bryta stuprören mellan skola, socialtjänst och barnpsykiatri. Hon har även initierat Skellefteås Närvaroteam som idag är en fast verksamhet i kommunen. Hennes insats ger ringar på vattnet: När kunskap saknats ser Helen till att skaffa fram den och sprida till andra. Tack vare Helen får barn och föräldrar i en svår livssituation hjälp att sätta ord på problematiken, se lösningar och i slutändan få ett bättre liv.

Marit Gustafsson, Avesta (till vänster i bild)

Marit har varit verksam inom den kommunala socialtjänsten i många år. Som barnhandläggare möter hon barn i kris och barn som är i behov av stöd i eller utanför hemmet. I sin roll drivs Marit av ett unikt engagemang för barnets bästa. Hon sätter alltid barnens perspektiv främst. Samtidigt värnar hon att ge både föräldrar och familjehem ett lugnt, pedagogisk och professionellt bemötande. Marit gör ständigt det ”lilla extra”. Det leder till att både barn och vuxna öppnar sig för henne – hon leker med barnen och skickar vykort. Hon har även ett engagemang för barn och familjer som avslutats som ärende hos socialtjänsten. I sin yrkesroll är Marit alltid tillgänglig och öppen även för dem. Marit har också varit drivande i samverkan med skolan. Hon har sett till att alla skolor i kommunen har en kontaktperson hos socialtjänsten.

Jenny Selenius, Stockholm (till höger i bild)


I sin roll som regionkoordinator på socialtjänsten arbetar Jenny sedan många år uppsökande mot en extremt utsatt målgrupp: Barn och unga som på Stockholms gator som löper stor risk att bli utsatta för människohandel och/eller prostitution. I sitt arbete samverkar Jenny med socialtjänsten, polisen, vården och ideella organisationer. Hon har även varit med och tagit fram riktlinjer för myndigheters arbete med människohandel och barn och unga som försvinner. Hon föreläser och utbildar också om temat för olika yrkesgrupper. Jenny har modet att stå upp för de mest utsatta. Hon har en unik förmåga att knyta an till unga som i många fall inte har något förtroende för samhället.

Text: Åsa Andreasson Åkerström, foto: privat