Hösten då tystnaden bröts

Vi på Childhood har sedan starten av vår organisation för snart 20 år sedan verkat för att synliggöra frågor som rör våld och sexuella övergrepp mot barn. Ett tema som allt för länge varit omgärdat av tabun, tystats ner, blundats för. Och det fastän det är precis motsatsen som behövs – för tystnaden är ju, som vi vet, förövarens bästa vän. ”Vi vuxna måste alla våga se vad som händer och våga tala öppet om det. Att bryta tystnaden är det första och viktigaste steget för att åstadkomma en positiv förändring”, sade Childhoods grundare Drottningen Silvia på en konferens i Thailand februari.

Och precis det skedde för ett år sedan. Förra hösten sattes bollen i rullning. Människor över hela världen, flest flickor och kvinnor, men även pojkar och män, tog mod till sig och berättade under hashtaggen metoo att de varit utsatta för sexuella övergrepp. Med sina vittnesmål lade de – äntligen! – skammen och ansvaret för övergreppen och våldet där det hör hemma: hos förövaren.

Övergreppen började ofta tidigt

Gemensamt för många av dessa tusentals och åter tusentals berättelser är att övergreppen ofta började när de som vittnar var barn. Barn som kanske inte ens förstår vad som händer när ett övergrepp sker, än mindre att det inte är okej. Barn som blir lämnade med en obehagskänsla och otrygghet som är svår att sätta ord på, men som ofta förföljer dem upp i vuxen ålder.

Vittnesmålen visar än en gång, med all tydlighet, hur viktigt det är att vi vuxna bryter tystnaden och pratar om övergrepp och integritet med våra barn, så att de i sin tur vågar berätta, om de skulle utsättas. Just detta var också den röda tråden i Childhoods kampanj #bryttystnaden som lanserades i november 2017.

Prata med barnen – och inte bara dina egna

Det som berört mig mest sedan starten av vår kampanj är att människor hör av sig till oss på Childhood och säger: Jag vill också vara med och bryta tystnaden. Me too. Många av dem kvinnor, många av dem i pensionsåldern eller äldre och många som för allra första gången berättar. Eller som har berättat som barn, men ingen har lyssnat på dem.

Och det är ju precis det vår kampanj handlar om: Vikten av att vi vuxna tar vårt ansvar och vågar lyssna, vågar se – och vågar tala. Med barnen, inte bara våra egna, utan även den där stökiga tjejen i dotterns klass eller grannpojken som de andra barnen tycker är ”konstig”. Det är till dem vi, om och om igen, ska ställa den där lilla frågan “Hur mår du?” Just det kan nämligen vara den utlösande faktorn: Många barn som har blivit utsatta för övergrepp har i efterhand sagt att de inte berättade – för att ingen frågade.

Att bryta tystnaden är det första nödvändiga steget till förändring. Men sen måste arbetet fortsätta. Vi måste bemöta barnen som utsatts på rätt sätt och lära av de historier som nu kommer till ytan och på så sätt förebygga att nya övergrepp sker. Det är precis det Childhood gör. Varje dag, sedan 1999. Och där har vi alla en roll att spela. Som viktiga vuxna.

Paula Guillet de Monthoux

Här får du tips om vad du kan göra för att bryta tystnaden!