JOOL Group ny partner till Childhood

JOOL Group ny partner till Childhood

Vi välkomnar JOOL Group som ny partner till Childhood. 

JOOL-gruppen är en familjeägd företagsgrupp med rötterna i den småländska industrin, vars främsta verksamhetsgrenar finns inom trä- och pappersindustri samt finansiella tjänster. 

Childhoods värderingar och mål stämmer väl överens med JOOL gruppens egna värderingar där vi ser Childhoods arbete som ett mycket bra sätt att säkra barns rättighet till en trygg uppväxt. För egen del med tre barn och löpande exponering på nätet har ämnet blivit särskilt viktigt för mig som ägare till gruppen att aktivt stötta initiativ som gör att våra barn kan få en säker uppväxt utan våld och sexuella övergrepp säger Tom Olander, VD och grundare JOOL Group.

Tillsammans med våra partners investerar och agerar vi för att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Partnerskap genomsyrar allt vi gör på Childhood och möjliggör investeringar i lokala initiativ och innovativa lösningar som hjälper barn och familjer i utsatthet, både i Sverige och i världen. Tillsammans med JOOL Group och våra andra partners stärker vi aktörer från gräsrotsnivå till global nivå för att hålla barn trygga. Vi bidrar till att nya idéer och organisationer kan växa och skapa hållbara effekter. 

I JOOL Group ingår: ESS-ENN Timber, Lessebo Paper, Tibro Sågverk, JOOL, JOOL Securities, JOOL Corporate Finance, Norra Finans, Pecunia Asset Management, Hubins, Proptech Farm, JOODIN, Grundingen Fastighets, MedicaNatumin.

Läs mer om JOOL Group på joolgroup.com


För mer information vänligen kontakta: 
Charles Mingo Bennström, pressansvarig World Childhood Foundation 
+46(0)734 22 04 42, charles.bennstrom@childhood.org

Foto: Tom Olander, VD och grundare JOOL Group