Lansering av barnsäkert

Lansering av BarnSäkert

Den 20 september lanserade vi resultaten från projektet Barnsäkert tillsammans med forskargruppen REACH på Uppsala universitet och med Stiftelsen Allmänna Barnhuset. 

Samarbete och tidiga insatser

Det pratas ofta om vikten av tidiga insatser och att vi måste samarbeta över professioner. BarnSäkert är en metod som hjälper professionella att göra just detta. Ett arbetssätt som stöttar i att våga ställa de svåra frågorna som kanske skapar dålig stämning men som kan göra de första dagarna, veckorna, månaderna och åren i livet tryggare för de barn som behöver det mest. Genom BarnSäkert samverkar Barnhälsovården med Socialtjänsten för att stärka familjer i ett tidigt skede, bidra till en god och jämlik hälsoutveckling och minska risken att barn far illa. 

I ett välfärdssamhälle som Sverige borde det inte vara möjligt att år efter år låta barn som lever i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld falla mellan stolarna utan att de får de stöd de har rätt till.

– Britta Holmberg, Programchef på World Childhood Foundation

Tre minuter som kan vara avgörande

Med BarnSäkert adderas ett antal frågor, bland annat om missbruk, ekonomisk utsatthet, psykisk ohälsa och våld under rutinkontroller på BVC. Frågorna tar bara tre minuter extra att besvara. De ställs till både både mammor och pappor vid upprepade tillfällen över tid för att enklare kunna upptäcka psykosociala riskfaktorer i ett tidigt skede av barns liv, och för att kunna förmedla rätt hjälp och stöd till föräldrar. 

Vi är stolta över att ha bidragit till en metod som flera regioner redan valt att plocka upp. Med Barnsäkert visar vi att det går att systematiskt ställa frågor om våld och risker för barnet utan att stigmatisera eller skrämma bort föräldrar och utan att skapa en massa merarbete. Och att familjerna fått och fortsätter att få hjälp. 

Barnsäkert gör svåra frågor pratbara och vår förhoppning är att modellen ska spridas vidare till fler regioner i Sverige och inspirera fler verksamheter, till exempel i skolhälsovården, inom habiliteringen och på barn- och ungdomspsykiatrin, att systematiskt öppna upp för samtal om våld och övergrepp. 

Barnsäkert ingår också som en viktig del i initiativet Barndom utan baksmälla, där vi tillsammans med andra barnrättsorganisationer tillsammans med Systembolaget arbetar för att minska alkoholens negativa skadeverkningar för barn som far illa av vuxnas drickande.

För mer information vänligen kontakta: 
Charles Mingo Bennström, pressansvarig World Childhood Foundation 
+46(0)734 22 04 42, charles.bennstrom@childhood.org