Libra: nytt verktyg i kampen mot sexuella övergrepp mot barn

Libra: nytt verktyg i kampen mot sexuella övergrepp mot barn 

Under 2021 identifierade LIBRA miljontals bilder av sexuella övergrepp mot barn och gav insikter om hur materialet rör sig mellan europeiska länder. Programmet lanseras nu i större skala på den europeiska marknaden. Det möjliggör en bredare ansträngning för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn eftersom det kan användas av flera aktörer utöver de brottsbekämpande myndigheterna. LIBRA är utvecklat av det nederländska företaget Web-IQ och har möjliggjorts genom finansiering och stöd från det nederländska säkerhets- och justitieministeriet och World Childhood Foundation.  

LIBRA är ett program som söker igenom internet för att hitta olagliga bilder på sexuella övergrepp mot barn så att dessa kan blockeras och raderas. Programmet hittar tidigare kända olagliga bilder och videos samt identifierar nytt sannolikt olagligt material genom att skanna materialet från olika vinklar, utan mänsklig interaktion. Då materialet i sig är olagligt att hantera möjliggör detta för fler aktörer att nyttja LIBRAs teknik och stärker befintliga insatser i kampen mot sexuella övergrepp mot barn. 

Omfattningen av sexuella övergrepp mot barn är massiv och svårgripbar. US National Center for Missing and Exploited Children,dit bland andra Facebook och Instagram rapporterar, behandlar i genomsnitt 60 000 anmälningar om sexuella övergrepp mot barn på nätet varje dag. Interpol rapporterar dessutom att bilder av sexuella övergrepp mot barn i deras databas blir allt allvarligare och att mer än 60 procent av barnen är mellan två och tolv år gamla. Ju yngre offren är, desto grövre är de dokumenterade övergreppen. Ladda ner Interpols rapport här.

För varje minut vi väntar kommer tusentals barn att lida, i vetskap om att bilder av deras övergrepp fortfarande cirkulerar på nätet, barn kommer att fortsätta att riskera att bli utsatta för grooming eller utsättas för övergrepp på on demand. ” sade H.M. Drottning Silvia när hon betonade vikten av att göra mer och att agera nu under ett AI rundabordsmöte på Kungliga slottet, den 20 november 2019. 

H.M. Drottning Silvia i samtal under mötet AI rundabordsmötet på kungliga slottet 2019. Foto: Sara Friberg Kungl. Hovstaterna

”På Childhood har vi en historik av att utveckla effektfulla onlinelösningar för att skydda barn. Vårt engagemang i LIBRA innebär att vi tillför mer teknik till den verktygslåda som behövs för att förebygga sexuella övergrepp mot barn. Tillsammans med Web-IQ, den nederländska regeringen och andra partners vill vi utöka användningen av tekniken inom EU”, säger Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare för World Childhood Foundation.  

Efter en framgångsrik konceptvalidering lanseras nu LIBRA i större skala under 2022 för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Redan under pilotfasen 2020–2021 identifierades och raderades tiotusentals okända bilder av sexuella övergrepp, nya servervärdar hittades och det dokumenterades hur materialet förflyttas och lagras. LIBRA hittade även miljontals bilder av sexuella övergrepp mot barn på servrar hos nederländska deltagande företag och upptäckte tiotusentals webbadresser som innehöll övergreppsmaterial. 

”Vi har alla ett ansvar för att skydda barn och bekämpa sexuell exploatering av barn. Det ligger i Web-IQ:s DNA att stötta denna kamp internationellt. LIBRA, som inspirerades av H.M. Drottning Silvia 2019, ger redan nu ny och objektiv kunskap. Trots att det bara var ett ”Proof of Concept” upptäckte LIBRA nya hotspots med okänt övergreppsmaterial inklusive nya offer, varav 90 % pojkar. Vidare initierade programmet nedtagning av tiotusentals bilder och visade att detta kan göras inom ramen för GDPR och utan extra resurser från hotlines eller brottsbekämpande myndigheter. Tillsammans med Childhood, EOKM, den nederländska regeringen och många andra som stöder LIBRA, strävar vi nu efter att ta nästa steg för att programmet ska kunna användas i praktiken genom att bli en del av det internationella ekosystemet som bekämpar detta fruktansvärda brott.” säger Eldert van Wijngaarden, VD och grundare av Web-IQ

”LIBRA-initiativet, som vi har stöttat med kunskap och expertis under det senaste året, är potentiellt mycket intressant för den nationella polisen eftersom det ger insikter på en objektiv och internationell nivå och dessutom nästan i realtid. Detta gör att vi kan använda våra resurser på ett bättre och mer målinriktat sätt. Vi kan nu se resultaten av våra insatser mycket snabbare. I rättsliga sammanhang kan de förvärvade underrättelserna kanske användas i pågående utredningar. Det sistnämnda kommer att undersökas ytterligare tillsammans med Åklagarmyndigheten under de kommande åren.” säger Ben van Mierlo, Nationell samordnare för sexuell exploatering av barn på nätet, Nederländernas nationella polis.

Initiativet till LIBRA uppstod efter att Web-IQ:s grundare och vd Eldert van Wijngaarden deltog i ett AI rundabordsmöte om hur artificiell intelligens kan bidra till att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet. Samtalet arrangerades av Childhood och Global Child Forum på Kungliga slottet i Stockholm 2019. Under mötet diskuterades utmaningarna med att handskas med sexuellt övergreppsmaterial mot barn. Eftersom materialet i sig självt är olagligt är det mycket få intressenter som får hantera det.

Forskning visar att övergrepp som äger rum online, kan vara precis lika traumatiskt som övergrepp som sker offline. Att veta att det finns bilder på övergreppet som människor fortsätter sprida skapar ett oerhört lidande hos barnen. För att stoppa spridningen och identifiera förövarna behöver vi bättre tekniska hjälpmedel. 

I LIBRA har Web-IQ tillhandahållit ett sätt att söka efter bilder och videos på sexuella övergrepp mot barn utan att en människa behöver ladda ner eller titta på det olagliga materialet. Det gör det möjligt för fler intressenter att vara proaktiva i kampen mot sexuella övergrepp mot barn.   

På Childhood vet vi att sexuella övergrepp mot barn kan förebyggas. Därför investerar vi i teknik och uppmanar andra att stödja effektiva onlinelösningar för att skydda barn både offline och online.  

LIBRA in English available here 

För mer information, vänligen kontakta:   

Charles Mingo Bennström, pressansvarig, World Childhood Foundation   
+46 (0) 73-422 04 42, charles.bennstrom@childhood.org  

Saskia de Jong, Chief Social Impact Officer, Web-IQ
+31 6 12476262, saskia@web-iq.nl  

Om Web-IQ
Web-IQ är ett nederländskt företag med visionen att förhindra sexuella övergrepp mot barn online, genom att erbjuda brottsbekämpande organisationer de bästa underrättelseverktygen online. Web-IQ förser brottsbekämpande organisationer med teknologi, verktyg och data i 34 länder. Läs mer om Web IQ här.