Nominera till Childhoodpriset

Nominera till Childhoodpriset

Årets pris kommer att tilldelas en person som arbetar på fritidshem eller öppen fritidsverksamhet som i sitt yrke möter barn och unga innan, under och efter skoldagen. Nominera någon från fritidsgården som betytt extra mycket under uppväxten eller kanske en fritidsledare som stöttat genom en svår period. 

Ett pris för de osynliga hjältarna

Childhoodpriset lanserades 2019 i syfte att lyfta fram personer i Sverige som möter barn och unga i sitt arbete. Fokus riktas varje år mot en utvald yrkesgrupp som består av personer som ofta spelar en avgörande roll för att barn ska vara trygga, men som sällan uppmärksammas för sin insats. Det är engagerade vuxna som ser, bryr sig och agerar för barnens bästa.  

2022 kommer Childhoodpriset tilldelas en person som arbetar på fritidshem eller öppen fritidsverksamhet, kanske som fritidsledare eller fritidspedagog. I sin yrkesroll visar personen stort engagemang och har god förmåga att samverka med andra. Den nominerade är en trygg vuxen i barnens närhet, vilket är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att skydda barn och unga mot våld och sexuella övergrepp. Det är inget krav på formell utbildning för att bli nominerad.

Prissumman är 50 000 kronor och ska gå till något som stärker personen i sin yrkesroll, exempelvis en studieresa eller vidareutbildning.

Hjälp oss att hitta eldsjälar

Alla som vill är välkomna att nominera. I juryn sitter bland andra H.K.H. Prinsessan Madeleine, vice hedersordförande Childhood, Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig för Helamalmö och Carin Götblad, Polismästare Nationella operativa avdelningen. Vinnaren presenteras vid en prisceremoni i december.

Läs mer om Childhoodpriset och nominera här.

För mer information vänligen kontakta: 
Charles Mingo Bennström, pressansvarig World Childhood Foundation 
+46(0)734 22 04 42, charles.bennstrom@childhood.org