Pojkar glöms ofta bort när vi pratar om sexuella övergrepp mot barn

De osynliga pojkarna

Pojkar, kan de överhuvudtaget bli utsätta för sexuella övergrepp? Svaret kan tyckas självklart, men vi på Childhood ser många glömmer bort eller förminskar övergrepp mot pojkar.. I vissa fall skämtas övergreppen bort. I andra fall skuldbelägger vuxenvärlden pojken. För pojkar tillkommer också rädslan att bli utpekade som homosexuella och ”omanliga”, samt de fördomar och diskriminering som HBTQ-personer ofta utsätts för. Allt detta gör det ännu svårare för dem att berätta och få tillgång till stöd.

Ett eldsjälsinitiativ som vi på Childhood samarbetat med länge i den här frågan är First Step Cambodia. När de som första organisation i Kambodja pratade om pojkar och övergrepp skrattade de flesta och personalen blev t.o.m. hånade: Tanken att pojkar kan bli utsatta var så främmande.

Starkt nätverk i Siem Reap

När vi inledde vårt samarbete med First Step 2014 fanns det överhuvudtaget ingen möjlighet för sexuellt utnyttjade barn att få behandling i Siem Reap, vare sig för pojkar eller flickor. Vi möjliggjorde First Steps etablering i staden. Där kunde de, tillsammans med andra lokala Childhoodpartners, bygga upp ett starkt nätverk för tidig uppupptäckt, terapi och behandling, psykosocialt stöd till familjerna och ett system av fosterfamiljer för de barn som inte kan bo kvar hemma.

Utbildar om pojkars utsatthet

First Step har genom Childhoods stöd under 20214-2019 blivit en nationellt etablerad aktör som också utbildar andra om pojkars utsatthet. Under 2019 har 56 organisationer och myndigheter i Kambodja fått utbildning av First Step. Före- och eftertester av deltagarnas kunskap om sexuella övergrepp generellt och pojkar specifikt visar att utbildningarna fyllt en stor kunskapslucka.

Stor brist på kunskap

Den stora bristen på kunskap om risker och behov specifika för pojkar var också anledningen till att vi 2019 investerade i två landsstudier om pojkars utsatthet. En för Kambodja och en för Nepal. Genom intervjuer med pojkar som blivit utsatta och vuxna som möter dem, finns nu en bättre förståelse för vilka insatser som är nödvändiga och relevanta. Studierna är en del av ett regionalt projekt som lagt grunden till insatser som gör att fler pojkar får tillgång till stöd.

Vad Childhoods insats har bidragit till:

Under 2019 har 274 barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp eller som själva skadar andra sexuellt har genom First Step fått tillgång till långsiktig, kvalificerad terapi för att mildra traumasymptomen och minska risken för ytterligare övergrepp. Över 1 000 barn och 1 000 föräldrar har fått ökad kunskap om hur man kan förebygga sexuella övergrepp.

Text: Åsa Andreasson Åkerström, foto: privat. Publicerat augusti 2020.