Childhood lyfter Resekurage och barnhemsturism på Musikhjälpen

I måndags drog Musikhjälpen i gång igen, den här gången i Umeå. Temat för årets insamlingsevent är Barn är inte till salu. Childhood är på plats för att lyfta två viktiga teman runt sexuell exploatering av barn i samband med resande och turism: Vad man ska göra om man på utlandssemestern misstänker att barn utsätts för sexuella övergrepp och problematiken med barnhemsturism.

Tillsammans med våra samarbetspartners Polisen och Länsstyrelsen kommer Childhood under Musikhjälpsveckan stå på Rådhusesplanaden i Umeå och informera om initiativet Resekurage och vad man ska göra om man på semestern misstänker att barn utsätts för sexuella övergrepp. Childhoods generalsekreterare Paula de Guillet Monthoux kommer dessutom att medverka i ”glasburen” söndagen den 17 december kl 15 och diskutera hur vanliga resenärers beteende faktiskt kan öka riskerna för barn. Hon kommer att prata om varför det är problematiskt när barnhem tar emot besök av turister och utsatta barn på barnhem möts av en ständig ström av utländska volontärer.

– Sedan Childhood grundades 1999 har vi arbetat med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Ett av våra fokusområden är barns trygghet i samband med resande och turism. Turistbranschen boomar, och i mötet mellan resenärer och människor i fattiga länder – som exempelvis för oss svenskar relativt nya resmål som Thailand och Kambodja – uppstår en maktobalans som gör att risken för sexuell exploatering av barn och unga ökar. Detta kommer vi att lyfta under Musikhjälpen, där vi möter många unga som kanske funderar på att exempelvis göra en volontärresa och arbeta på ett barnhem”, säger Paula Guillet de Monthoux.

FAKTA Resekurage – säg vad du såg!

Resekurage är ett samarbete mellan Childhood, Sveriges länsstyrelser, Polisen och Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT). Initiativet lanserades julen 2014 med syftet att öka kunskapen hos allmänheten om sexuell exploatering av barn inom resande och turism, och att svenskar som begår dessa brott utomlands kan dömas och straffas i Sverige.

Många är osäkra på hur de ska göra för att anmäla ett misstänkt fall av sexuell exploatering av barn som de ser när de reser. Man tror att det krävs tydliga bevis – som ett annat vittne, en bild eller ett namn på förövaren – för att kunna tipsa polisen. Därför är ett av budskapen i Resekurage Säg vad du såg – det ska uppmana resenärer att lyssna på sin magkänsla och vara en del av lösningen genom att på resekurage.se tipsa polisen om händelser som de tror kan handla om sexuell exploatering av barn.

FAKTA barnhemsturism

Miljontals barn i världen bor på barnhem. Men barnhem är ingen bra miljö för barn att växa upp i – därför säger FN:s riktlinjer för omhändertagande av barn att institutionsvård ska ses som sista alternativ, att fattigdom inte vara ett skäl till omhändertagande samt att barn under tre år aldrig ska placeras på institution. Detta för att forskning visar att uppväxt på barnhem kan leda till brister i barnets fysiska, känslomässiga och sociala utveckling. Barn som är uppvuxna på institution har ofta anknytningsproblem, svårt att anpassa sig i samhället och har sämre hälsa och utbildning. Barn som växer upp på barnhem har dessutom en ökad risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp, då de allt som oftast inte har trygga vuxna i sin närhet som kan skydda och stärka dem.

Många som besöker barnhem på en semesterresa, skänker pengar till dem eller arbetar som barnhemsvolontär är oftast inte medvetna om att runt 80 procent av barnen på barnhem har minst en förälder i livet som med rätt stöd skulle kunna ta hand dem själva. De flesta vet inte heller att det finansiella stöd som går till barnhem, t.ex. gåvor från besökare och volontärer, kan ske på bekostnad av hjälp till familjer som vill kunna ta hand om sina barn, då resurser hellre satsas på att bygga och driva barnhem.

Under det senaste decenniet har antalet barnhem i flera länder har ökat kraftigt. Detta sker trots nationella regelverk och riktlinjer från FN tydligt uttrycker att institutionsvård av barn ska vara sista alternativet. Ett exempel på detta är Kambodja, där antalet barnhem har ökat med 250% de senaste tio åren samtidigt som fattigdomen i landet har gått ner. Ett flertal studier tillsammans med lokala erfarenheter visar att ökningen i princip helt drivs av pengar från västvärlden och att det finns en dokumenterad koppling till resande och turism.

Childhood arbetar sedan många år med denna fråga, och har under 2017 tillsammans med Erikshjälpen startat initiativet Barnhemskollen. Syftet med projektet är att sprida kunskap om konsekvenser för barn av att växa upp på institution och peka på möjligheter till andra alternativ. Barnhemskollen vill också synliggöra hur det svenska givandet och resandet ser ut och vad det ger för effekter. Läs mer på barnhemskollen.se

Text: Åsa Andreasson Åkerström