Så blir Clas Ohlsons medarbetare viktiga vuxna

Företagens engagemang i arbetet kring frågor om våld och sexuella övergrepp på barn är både viktigt och nödvändigt för att vi senast år 2030 ska kunna nå de globala hållbarhetsmålen med fokus på att eliminera alla former av våld mot barn (mål 16.2). Alla måste engagera sig i att minska risker för barn samt att stödja barn som utsatts. Någon som nu tagit ett tydligt och viktigt steg i den riktningen är Childhoods samarbetspartner Clas Ohlson. Tina Englyst, Clas Ohlsons chefsjurist och hållbarhetsansvarige berättar:

– 2019 ingick vi ett samarbete med Childhood, då de är en stark aktör med långsiktig hållbar effekt på barnrättsområdet. Ska man förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn är en av de viktigaste komponenterna att stärka barns motståndskraft. Då är en nära och stabil relation med en trygg och omtänksam vuxen väldigt viktig. Kärnan i vårt samarbete blev därför en digital utbildning som vi tagit fram tillsammans, i syfte att göra Clas Ohlsons anställda till Viktiga Vuxna.

Enormt gensvar

I utbildningen lär sig personalen att identifiera och hantera situationer där barn kan fara illa. Gensvaret för utbildningen har varit enormt. Den lanserades på de nordiska marknaderna, och spreds sedan vidare till England och det kinesiska inköpskontoret. Viktig Vuxen-utbildningen erbjuds nu till samtliga Clas Ohlsons 5 000 medarbetare och 1 400 har hittills genomgått den.

Råd om hur man bör agera

Utbildningen är frivillig och görs på Clas Ohlsons digitala utbildningsplattform ”Clas-room”. Den första delen innehåller information, råd och tips om hur man ser och pratar med ett barn som man misstänker kan vara utsatt och hur man i så fall bör agera. Sista delen består av frågor med svarsalternativ. Vid alla rätt får man ett Childhoodarmband av Clas Ohlson som bevis och som påminnelse om att vara uppmärksam på barn som kan behöva stöd.

Barn som har ord att berätta med är tryggare barn. Samarbetet med Clas Ohlson fortsätter med bl a Barnrättsplåstren som lanserades i januari i 2020 samband med att FN:s barnkonvention blev svensk lag. De färgglada plåstren med enkla budskap som bygger på artiklar i Barnkonventionen ger vuxna ett tillfälle att prata barns rättigheter med barn på barns språk, samtidigt som man plåstrar om. Överskottet från plåsterförsäljningen går direkt till Childhoods verksamhet. Barnrättsplåstren finns att köpa i Clas Ohlsons butiker, webbshop och på childhood.berntzonbylund.se.

Text och foto Kajsa Hagskog