Traumastöd sexuella övergrepp akutmottagning

Sexuella övergrepp: Rätt bemötande avgörande för barns läkning

Barn som blivit utsatta för våld och övergrepp har rätt till rehabilitering och social återanpassning. Ändå är det just ofta där det brister – och det fastän vi vet att det stöd barn får efter ett övergrepp är avgörande för deras läkning. ”Barnahusmodellen” har visats sig vara ett barnvänligt och rättssäkert sätt att hjälpa barn som utsatts för sexuella övergrepp.

Många barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp och söker hjälp får inte den hjälp de har rätt till, då rättssystemet i de flesta länder inte är anpassat efter barns behov. Unga brottsoffer slussas från myndighet till myndighet och måste ibland t.o.m. möta sin förövare i rätten. Detta trots att vi vet att barnanpassat stöd till barn och unga som utsatts för övergrepp minskar risken för re-traumatisering, samtidigt som det ökar möjligheten för barnet att få sin röst hörd i rättssystemet. Barn som känner sig trygga och väl förberedda vågar oftare berätta och svara på frågor i domstolen, vilket ökar sannolikheten för ett rättvist underlag som domstolen sedan kan döma på.

Barnahus: Barnet i fokus

Ett barn som blivit utsatt för allvarliga övergrepp behöver snabbt få stöd och rehabilitering. En modell som då visat sig fungera väl är den så kallade Barnahusmodellen. Till ett Barnahus kommer barn där misstanke finns att de blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp. Miljön i Barnahusen är anpassad efter barnens behov och alla som barnet möter där – polisens utredare, åklagare, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, barnhälso- och sjukvård, rättsmedicin – är speciellt utbildade för det. Berörda myndigheter samverkar på plats för att barnet inte ska behöva slussas runt till olika ställen och upprepa sin berättelse om traumat gång på gång. ”På Barnahuset är barnperspektivet genomgående – det är myndigheterna som kommer till barnet, inte tvärtom. Genom att alla finns där och lyssnar till barnet samtidigt, behöver hen bara berätta om vad det utsatts för en gång. Det minskar inte enbart risken för re-traumatisering avsevärt, utan även för att barnet faller mellan stolarna och inte får det stöd hen har rätt till”, säger Britta Holmberg, programchef på Childhood.

Childhood bidrar till att fler Barnahus kan öppnas

Barnhusmodellen kommer från Island och etablerades i Sverige med starkt stöd av Childhood. 2005 öppnades det första Barnahuset i Linköping; i dag finns det drygt trettio Barnahus i Sverige och färdiga och pågående initiativ i bl.a. Vitryssland, Polen, Sydafrika och Brasilien. Childhood arbetar aktivt såväl med att sprida kompetens och kunskap kring konceptet som att bidra till att fler öppnas – under 2018 och 2019 öppnades de första två Barnhusen (”Childhood-Haus”) i Tyskland, i Leipzig och Heidelberg. Under 2020 kommer Barnahus etableras även i Berlin och Duesseldorf.

Text: Åsa Andreasson Åkerström