Skattjakt som stärker barn

Med det övergripande syftet att stärka barns motståndskraft på nätet har Childhood under 2018 bidragit till utvecklingen av det interaktiva brädspelet ”Parkgömmet” för barn i lågstadieåldern. Spelet, som tas fram av ett forskarteam på Skövde Högskola, består av ett fysiskt brädspel och förstärkt verklighet (AR) då man tittar på brädspelet genom en surfplatta eller en smartphone.

Viktiga ledtrådar

Spelet liknar en klassisk skattjakt. Varje spelare gömmer en skatt och det finns ledtrådar till gömställena. Ledtrådarna ska spelarna vara rädda om, så att inte någon annan kan hitta skatten. Under spelets gång får barnen meddelanden från en okänd person som försöker få dem att avslöja ledtrådar till var skatten är gömd. De får uppleva hur det känns och hur de reagerar på vanliga groomingtekniker som smicker, tjat och hot.

Spelhändelserna skapar ett diskussionsunderlag för uppföljande samtal med lärare som ska öka medvetenheten om risker på nätet. Forskarna har haft tillgång till autentiska chatt-loggar från nätet där barn kontaktats i sexuellt syfte. Analysen av chatt-loggarna har sedan använts som utgångspunkt för att kunna skapa spelhändelser utan att det förekommer något skrämmande eller olämpligt innehåll i själva spelet. Däremot skapar spelhändelserna ett diskussionsunderlag för uppföljande samtal som ska öka medvetenheten om risker på nätet. Dessa diskussioner kan då ledas av en lärare eller pedagog. Prototypen av spelet har testats på barn och visat goda resultat.

Lansering våren 2019

Childhoods stöd går till att färdigställa Parkgömmet, som idag är ett samarbete mellan oss, Skövde Högskola och stiftelsen Change Attitude. Målet med spelet är att det ska användas i skolan tillsammans med lärarledda diskussionsmaterial. Det kommer att lanseras våren 2019 och distribueras kostnadsfritt till skolor i hela landet.

Text: Åsa Andreasson Åkerström. foto: Skövde högskola