Stella och hemligheten

”Stella och hemligheten handlar om att få barn att stå upp för sig själva”

Vad är en bra och en dålig hemlighet? Hur säger man nej när man faktiskt inte vill? Prinsessan Madeleine backar inte från de tunga ämnena när hon barnboksdebuterar med Stella och hemligheten. — Vi måste bryta tystnaden om att barn utsätts för våld och sexuella övergrepp.

Prinsessan Madeleines barnboksdebut Stella och hemligheten har sin grund i en fråga som prinsessan genom sitt arbete med World Childhood Foundation känner ett starkt engagemang för: barns rättigheter. I centrum av den vardagsnära berättelsen står Stella, en nioårig flicka som försöka anpassa sig till sitt nya liv efter att familjen flyttat. En dag berättar en ny kompis en fruktansvärd hemlighet för Stella, och säger att hon måste lova att inte berätta för någon.

Berätta om boken Stella och hemligheten, vad handlar den om?
— Den handlar om Stella som flyttar från New York till Sverige. Den första delen av boken handlar mycket hur det är att komma till ett nytt land, få nya vänner och komma in i skolan. Stella ställs inför svåra och jobbiga situationer och jag tror att många barn kan känna igen sig i henne. I slutändan handlar det om att få barn att stå upp för sig själva. Att hitta sin inre styrka och att våga säga nej om det är något som inte känns rätt. Berättelsen handlar också mycket om vad som är skillnaden mellan bra och dåliga hemligheter och hur det är att vara en bra kompis.

Vad hoppas ni uppnå med boken?
— Det känner jag själv med mina egna barn, man vill prata med dem om svåra saker men ibland vet man inte hur man ska ta upp ämnet. Allt börjar ju i hemmet – både bra och dåliga saker – så jag hoppas att den här boken kan hjälpa barn, föräldrar och lärare att hitta ingångar till att prata om saker som kan vara knepiga i vardagen men också om svårare ämnen som övergrepp och kroppslig integritet.
Vår förhoppning är att boken kan hjälpa barn att hitta styrkan inom sig själva att säga ifrån om något inte känns bra, och visa för barn som utsätts att de inte är ensamma. I boken har vi låtit huvudpersonen Stella stöta på såväl bra som dåliga hemligheter. Bra hemligheter ska alltid hållas hemliga, men en dålig hemlighet är för tung för ett barn att bära ensam. Vi som vuxna måste lyfta det ansvaret ifrån barnet och förklara att tillsammans med en vuxen, som barnet litar på, kan man hitta lösningar till problemet. Det är aldrig barnet själv som ska behöva göra det.

Prinsessan har skrivit boken i samarbete med flera andra, hur har den processen varit?
— Den har varit rolig! Vi har haft ett bra samarbete, med långa kreativa arbetsmöten, ofta genom telefonmöten eftersom vi alla bor i olika städer (och världsdelar).

Hur kom det sig att ni skrev en barnbok?
– Jag och Karini har jobbat tillsammans i flera år med olika projekt inom World Childhood Foundation. I våra kampanjer har vi arbetat för att väcka medvetenhet kring sexuella övergrepp och att förebygga att barn far illa. Men efter några år kände vi att vi inte nådde fram hela vägen till barnen, utan att frågan stannade i vuxenvärlden. Det var då idén att skriva en bok för barn som tar upp de problem vi arbetar med föddes, för att därmed kunna nå barnen direkt. Vi började att skriva om Stella, och sedan har Marie hjälpt oss att bearbeta fram berättelsen.

Det är ett känsligt och svårt ämne att skriva om, varför är det viktigt att det lyfts?
— Det är viktigt just för att vi måste bryta tystnaden om att barn utsätts för våld och sexuella övergrepp. Detta är ett stort problem som sker världen över, i alla samhällsklasser, och antalet barn som far illa är oacceptabelt. 1 av 5 barn utsetts för sexuella övergrepp. Det har länge varit tabubelagt att ens prata om att sexuella övergrepp mot barn existerar, men nu ser vi äntligen en ändring. Det är jätteviktigt att lyfta bort känslan av skam som finns över det här ämnet, en känsla som många barn tyvärr bär på. Om vi kan nå fram till barn och föräldrar att det är “okej” att prata om det här, och att barn förstår att de har rätt att säga nej, att de har rättigheter, då har vi kommit en bit på vägen.

Hur och när började ert engagemang i den här frågan?
— För många år sedan, tack vare mamma. När hon besökte projekt tillsammans med Childhood kom hon alltid hem och berättade om sina möten för oss barn. Hon träffade många barn i svåra situationer, allt ifrån barn i fängelse till gatubarn. Jag kände där och då att jag också ville hjälpa till. Jag såg att med hennes engagemang och sätt att belysa de här frågorna kunde hon verkligen göra skillnad. Därför är jag extra glad och stolt att nu komma ut med en bok som förhoppningsvis hjälper till att lyfta frågan ytterligare.

Kommer ni att skriva någon mer bok?
— Det vet man aldrig!

Läser ni själv för era barn?
— Ja, det gör jag. Mer och mer nu när barnen blir äldre. Leonore är fem och tycker att det är väldigt roligt att läsa böcker tillsammans. Även Nicolas tycker att det är kul. Det är en mysig och viktig stund att sätta sig ner tillsammans och få den närheten. Jag försöker läsa lite varje dag.

Vad är er egen relation till böcker och läsning?
— Vi har lite dyslexi i familjen och när jag var mindre tyckte jag att det var jobbigt att läsa. Men jag fick tidigt hjälp med att hantera mina lässvårigheter. Nu älskar jag att läsa böcker.

Har ni något särskilt läsminne eller bok från er barndom som ni minns extra mycket?
— Pippi, såklart. Astrid Lindgren har verkligen gjort ett intryck på mig, som på många andra. Hon var före sin egen tid, vilket jag tycker är så fascinerande, och hennes böcker är fortfarande aktuella.

Text: Elsa Sjögren/Bonnier Carlsen
Foto: Sara Friberg/Kungliga Hovstaterna

KÖP BOKEN HÄR

STELLA OCH HEMLIGHETEN I SKOLAN
Genom att ni tala om detta i klassrummet så hjälper ni till att bryta tystnaden kring svåra frågor som dessa. Lärarhandledningen till boken hittar du här.