Stöd till en särskilt utsatt grupp

Vi på Childhood får ofta frågan om det finns barn som löper större risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp.  Alla barn kan drabbas, oberoende av var de bor eller vilken social och kulturell bakgrund de har. Men generellt sett söker sig förövare till barn som av olika skäl är lättare att förgripa sig på och där risken att upptäckt är mindre. En särskilt utsatt grupp är barn med funktionsvariationer.

Barn med funktionsvariationer har tre till fem gånger högre risk än andra barn att utsättas för någon form av våld. Sexuella övergrepp är nästan fem gånger vanligare bland barn med psykiska eller intellektuella funktionsvariationer. Det finns flera anledningar till att barn med funktionsvariationer är extra utsatta – de är i högre grad och under längre tid beroende av vuxna, de kan ha svårare att förstå och tolka vad som händer vid ett övergrepp och att berätta vad de varit med om.

I många länder där Childhood verkar är diskrimineringen av barn med särskilda behov utbredd. Men allt fler organisationer uppmärksammar detta och arbetar aktivt för att öka barnens trygghet. Två av dem är Childhoods projektpartners Safe Haven Medical Outreach och Epic Arts i Kambodja.

Utbredd diskriminering

Att ge medicinsk hjälp är utgångspunkten i Safe Havens arbete, och de flesta som arbetar på kontoret i Siam Reap är sjuksköterskor och fysioterapeuter. I mötet med barnen och deras familjer har dock insikten vuxit hur viktigt det är att skydda barnen mot våld och övergrepp. Många föräldrar är fattiga och måste lämna sina barn ensamma för att kunna arbeta. Ibland är barnen utan tillsyn hela dagen eller tas om hand av grannar och släktingar, som inte alltid vill dem väl. Med Childhoods stöd arbetar Safe Haven med att stärka föräldrarnas kunskap om hur de kan skydda sina barn, då de oftast inte är medvetna om att de utsätter dem för risker.

Konstens kraft

Epic Arts arbetar med att inkludera och stärka barn med funktionsvariationer. De erbjuder skolförberedande stöd för barn i förskoleåldern samt utbildning i egen regi för de barn som aldrig kommer att kunna gå i någon annan skola. Teater, dans och sång går som en röd tråd genom Epic Arts verksamhet. I maj 2018 öppnade Epic Arts med Childhoods stöd Kambodjas första förskola för barn med funktionsvariationer. Där får tre- till sexåringar lära sig nya saker och socialisera med andra barn. Samtidigt lär sig deras föräldrar mer om barnens funktionsvariation och träffar andra vuxna.

Specialpedagogen Sam Kanga, som leder verksamheten, berättar om varför arbetet med föräldrarna är centralt i verksamheten: ”Många föräldrar till barn med funktionsvariationer känner sig ensamma och isolerade. Vi ser till att de får träffas och utbyta erfarenheter. Och det är fint att se hur de med stöd och kunskap utvecklas till riktiga förkämpar för barnen. Många av barnen och deras familjer stigmatiseras och diskrimineras i bygemenskapen. Det kan gå så långt att barnen inte omnämns vid namn utan enbart utifrån sin funktionsvariation som ´den döve´ eller ´den blinde´. Av oss får föräldrarna verktyg som de kan använda i samtal med grannar, släktingar och andra”.

Vad Epic Arts arbete kan betyda för ett enskilt barn, berättar deras VD Sokny Ohn:

Jag fick polio när jag var två. Barnförlamningen deformerade ett av mina ben. Under hela min uppväxt fick jag höra att jag var en börda för min familj. Jag skämdes för vem jag var och hur jag såg ut, och jag brukade gömma mitt ben under långa saronger.

Mitt liv förändrades när jag gick på en danskurs på Epic Arts. Där träffade jag människor som stöttade och motiverade mig, något jag aldrig tidigare upplevt. Kort därefter fick jag jobb som ekonomiassistent där, 10 år senare blev jag verkställande direktör.

Jag tycker att det viktigaste med vårt arbete är hur vi är med och förändrar synen på människor med funktionsnedsättningar. Jag känner så ofta igen mig i våra nya elever. De har samma tankar som jag brukade ha: Jag kan inte lyckas, jag kan ingenting, jag är värdelös. Konstens kraft i kombination med vårt stöd får dem att utvecklas och stärka sitt självförtroende. Min egen familj är förresten överraskad över vad jag har uppnått. De trodde självklart aldrig att jag skulle kunna bli chef för en ideell organisation, än mindre bli mamma.

När jag tänker på mig själv som barn önskar jag att jag hade kunnat säga till den där lilla tjejen att hon är unik och värdefull. Det kommer att finnas människor som tror på dig och till slut kommer du också att tro på dig själv.

Text: Åsa Andreasson Åkerström, foto: Epic Arts