ungdomshem

Systematiskt våld mot barn på statliga ungdomshem

En ny rapport från barnrättsorganisationen Barnrättsbyrån visar att barn utsätts för en systematisk och omfattande våldsanvändning av personal  på statliga ungdomshem. Våldet drabbar vissa grupper hårdare än andra och då framför allt de yngsta barnen, flickor och barn med funktionsnedsättningar.

I Sverige har rapporter om missförhållanden på de särskilda ungdomshemmen varit återkommande under lång tid. I slutet av 2019 tog därför Childhood initiativ till en kraftsamling om svensk institutionsvård där vi tillsammans med en rad erfarna och engagerade aktörer vill bidra till konkret förändring. Rapporten ”… och jag kunde inte andas” är en del av detta arbete och är framtagen av Barnrättsbyrån och forskaren Maria Andersson Vogel i samarbete med Childhood. 

Rapporten slår bland annat fast att metoder som används i samband med avskiljning/isolering är att likställas med våld. Även om intentionen är att skydda ungdomen och dess omgivning visar rapporten att de metoder som används i 80 procent av de granskade situationerna innehåller smärtframkallande grepp som medför stora risker för skada. Samtidigt drabbar dessa metoder vissa grupper hårdare än andra, och då framför allt de yngsta barnen, flickor och barn med funktionsnedsättningar. Möjligheterna för barn att själva klaga på missförhållande och få en juridisk prövning är i det närmaste obefintlig. 

I del två av rapporten bidrar en rad experter inom en rad discipliner med anknytning till tvångsvård av barn med kommentarer till rapportens slutsatser. I sina kommentarer är dessa eniga om att användningen av tvångsmedel på det sätt som sker idag de facto är en sanktionerad våldsanvändning som riskerar skada barnen både fysiskt och psykiskt och dessutom försvårar behandlingsarbetet. De är också överens om att det finns bättre alternativ för att förebygga och hantera svåra situationer och att dessa måste användas.

 – Att unga flickor utsätts för systematiskt våld av personal i statens vård är ett fullständigt misslyckande av samhället och en allvarlig rättighetskränkning. Nu vilar ett tungt ansvar på regeringen att stoppa våldet, säger Elin Wernquist, generalsekreterare Barnrättsbyrån

 – Sverige har åtagit sig en roll som föregångsland för att nå hållbarhetsmålet om att eliminera alla former av våld mot barn.  Det åtagandet förpliktigar. Sverige valde för 40 år sedan att aga inte är ett accepterat sätt att uppfostra ett barn. Vi kan idag välja att inte längre acceptera att se våld som en rimlig metod att använda mot barn som omhändertagits av samhället, säger Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare World Childhood Foundation

Ta del av rapporten i sin helhet här. 

För mer information kontakta:  

Charles Mingo Bennström, pressansvarig World Childhood Foundation 

charles.bennstrom@childhood.org 

073-422 04 42

Foto: Sven Blume