Webbinarium med fokus på tvångsvård av barn

Tvångsvård av barn

Tillgång till vård och stöd

Samhället har ett gemensamt ansvar att säkerställa att berörda barn och unga får tillgång till den vård och stöd de har rätt till. Genom att föra samman olika aktörer vill vi bidra med konstruktiva lösningar och spridning av goda exempel. Nedan går det att läsa om en del av de initiativ vi tagit tillsammans med andra aktörer.

Kraftsamling för svensk institutionsvård

I Sverige har rapporter om missförhållanden på de särskilda ungdomshemmen varit återkommande under lång tid. I slutet av 2019 tog vi därför initiativ till en kraftsamling om svensk institutionsvård där vi tillsammans med en rad erfarna och engagerade aktörer vill bidra till konkret förändring. Vi samlar nyckelaktörer från civilsamhälle, forskarvärlden samt praktiker för att med kollektiv kunskap och gemensamma principer om barnets bästa hitta vägar till förbättring av svensk institutionsvård.

Rapporten ”…och jag kunde inte andas”

Rapporten,”..och jag kunde inte andas” – en granskning av våld mot barn på de statliga ungdomshemmen, visar att barn utsätts för en systematisk och omfattande våldsanvändning av personal  på statliga ungdomshem. Våldet drabbar vissa grupper hårdare än andra och då framför allt de yngsta barnen, flickor och barn med funktionsnedsättningar. Denna rapport och vårt samarbete med Barnrättsbyrån är en del av kraftsamlingen där vi med gemensamma krafter vill förebygga övergrepp mot barn i samhällets vård.

Foto: Sven Blume

Den 28/10 2022 anordnade vi ett kunskapsseminarium tillsammans med Barnrättsbyrån och forskaren Maria Andersson Vogel där rapporten presenterades. Vi fick även ta del av ett samtal mellan Elin Wernquist, Barnrättsbyrån, och Javiera Constanza som själv varit placerad på SiS innan ett panelsamtal med experter som uttalat sig i rapporten.

Ta del av rapporten här och kunskapsseminariet på SVT Play: del 1 och del 2.

Webbinarier med Statens institutionsstyrelse

Tillsammans med Statens institutionsstyrelse (SiS) har vi genomfört en webbinarieserie med fokus på internationella erfarenheter av tvångsvård av barn. Denna webbinarieserie är en del av vårt arbete mot våld och sexuella övergrepp, där barn i samhällsvård är en särskilt sårbar grupp. Tillfällena har riktat sig till personal och ledning på SiS men även till forskare, praktiker och barnrättsorganisationer.

Ta del av samtliga webbinarier efterhand nedan:

Barnrätt och tvångsvård med Bragi Guðbrandsson

Den 23/2 2022 arrangerade vi vårt tredje och sista webbinarium, tillsammans med Statens institutionsstyrelse (SiS), med fokus på internationella erfarenheter av tvångsvård av barn. Denna gång var fokus barnrätt och tvångsvård med utgångspunkt i FN:s barnrättskommittés arbete och rekommendationer med Bragi Guðbrandsson som gästföreläsare.

Tvångsvård av barn ur ett norskt perspektiv

Den 9 december 2021 bjöd vi, tillsammans med SiS, in till ett andra webbinarium, med fokus på internationell erfarenhet av barn och unga i tvångsvård. Under rubriken “Behandling och implementering – Vad säger forskningen är centrala faktorer?” gavs möjlighet till lärande och reflektion baserat på Norges arbete med fokus på utvecklingsarbete, utmaningar och framgångsfaktorer. 

Tvångsvård av barn ur en nederländsk synvinkel

Den 17 september 2021 arrangerade vi ett första webbinarium, tillsammans med Statens Institutionsstyrelse (SiS), med fokus på tvångsvård av barn. Under webbinariet delar professor Annemiek Harder och praktikern Sander Konings sina erfarenheter, tillvägagångssätt och utmaningar i den nederländska tvångsvården

Ytterligare insatser

Utöver de insatser som beskrivs ovan arbetar vi även med partners för att utveckla alternativ, med nya rapporter och att försöka öka berörda barn och ungas delaktighet i debatten och säkerställa att deras perspektiv och erfarenheter lyfts fram. Vi arbetar även med frågor om tvångsvård och barn på institution internationellt där projektet Ur askan i elden är ett exempel.

För mer information vänligen kontakta: 
Charles Mingo Bennström, pressansvarig World Childhood Foundation 
+46(0)734 22 04 42, charles.bennstrom@childhood.org