schyst resande

Uppskattad hållbarhetsutbildning för resebranschen

Childhoods samarbetspartner Nätverket Schyst resande har under våren erbjudit online-utbildningar för resebranschen. Responsen från deltagarna har varit mycket positiv. Förhoppningen är att det ska leda till konkret och långsiktigt fokus på hållbart resande, bland annat när det gäller barns villkor. Vi har pratat med Helena Myrman, projektledare för nätverket.

Berätta – vad är Nätverket Schyst resande?

Det är ett samarbete mellan sju organisationer som alla har varsin hjärtefråga inom hållbart resande. Vi jobbar för klimatsmart turism, schyssta arbetsvillkor, barns rättigheter, en blomstrande lokal ekonomi, minskad fattigdom, folkhälsa, frihet från sexuell exploatering, rättvis användning av resurser som vatten samt respekt gentemot de människor som bor och arbetar på resmålen.

Hur har Childhood deltagit?

Samarbetet med Childhood har varit avgörande i utvecklandet av branschutbildningen och punkten ”barnets villkor i turistsektorn”. Det har varit viktigt för oss att samarbeta med en kunnig och engagerad organisation som Childhood eftersom de också befinner sig i en tät och kontinuerlig dialog med branschen och även med andra internationella organisationer. Deras input och stöd har verkligen varit en viktig del i arbetet med att ta fram utbildningen.

Vilken respons har ni fått från dem som deltagit i vårens online-utbildningar? 

Responsen har varit positiv.  Flera av deltagarna har lyft behovet av denna typ av utbildning. Utbildningen varvar diskussion, fakta, filmvisning och gruppövningar. Vi har märkt att det har varit viktigt för deltagarna att träffas och nätverka kring hållbarhetsfrågor med andra i branschen. Det finns också ett stort sug efter och behov av ökad kunskap kring hållbarhetsfrågor inom turistsektorn. Det har fungerat förvånansvärt bra att köra utbildningen digitalt. 

Har vårens kris gett resebranschen tid att prioritera de här frågorna?

Jag tänker att det inte endast är en fråga om tid – utan också att det som händer med vårt samhälle visar på det nödvändiga i att fundera över hur branschen kan bidra till den omställning som behövs. Naturligtvis underlättar det att delta på en kurs om man är korttidspermitterad eller befinner sig mellan jobb, men vi har också sett att många av deltagarna upplever ett akut behov av kunskap om hållbar turism. 


Vad hoppas ni att den här ökade kunskapen i branschen ska leda till? 

Vårt mål är att kunskaperna ska leda till konkreta, långsiktiga resultat hos reseföretagen  – såväl stora som små. Vi hoppas förstås också att utbildningen ska kunna bidra till förändrade värderingar hos reseföretagen. Ett hållbart resande är en helhet av sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer. Många vill arbeta fram nya policyer och dokument, föra fler interna diskussioner och få en närmare kontakt med sina leverantörskedjor. Vi hoppas att den inspiration och energi de fått genom kursen ska göra att de faktiskt genomför de förändringar som de har möjlighet till. Det krävs att de får med sig sina kolleger på tåget.  

Text/intervju: Petra Alexander, foto: privat