Vad har fotbolls-VM i Ryssland med barns rättigheter att göra?

Mellan den 14 juni och 15 juli är det dags igen – fotbolls-VM, den här gången i Ryssland –  årets höjdpunkt för alla sportfantaster. Så vad har den här globala fotbollsfesten med barns rättigheter att göra, frågar du dig kanske. En hel del: Inte bara tillströmningen av utländska turister till ett så stort event som ett fotbolls-VM kan leda till att barn utsatthet ökar, utan även det arbete som organisationen av själva evenemanget innebär för värdlandet kan innebära ökade risker för att barn utsätts för våld och övergrepp.

För några sedan gav Brunel-universitetet i London ut rapporten Child Exploitation and the FIFA World Cup: a review of risks and protective interventions. Rapporten visar att det finns mycket som tyder på att barns risk att utsättas för övergrepp och exploatering ökar före och under stora internationella idrottsevenemang. Några exempel på vad som kan öka risken som lyftes fram var:

• Efterfrågan på tillfällig arbetskraft ökar när nya arenor och infrastruktur byggs i värdlandet;
• Många arbetare som jobbar med att bygga dessa kommer utifrån, ofta utan sina familjer. Detta kan leda till ökad sexuell exploatering;
• Barn kan tvingas flytta tillfälligt från hemorten till platser de inte känner till;
• Skolorna har extra lovdagar eller stängt på grund av evenemanget, och då lämnas en del barn utan tillsyn och fasta rutiner;
• Tillströmning av stora mänger besökare och fans, både från värdnationen och utländska turister;
• Barn kan tvingas till olagliga aktiviteter som drogförsäljning och stöld runt idrottsevenemanget.

Krav på riktlinjer för skydd av barn vid stora idrottsevenemang

Med två så stora sportfester som fotbolls-VM 2014 och sommar-OS 2016 på hemmaplan har Childhood i Brasilien under många år drivit frågan om hur man kan skydda barn före, under och efter stora idrottsevenemang. Arbetet förstärktes inför sommar-OS i Rio, när spelens organisationskommitté bjöd in ideella sektorn frivillighetsorganisationer för att diskutera hur man kunde inkludera barns rättigheter i Olympiska Spelens hållbarhetsplan. Childhood fick uppdraget att vara samordnare i arbetet med att få ihop alla nationella aktörer som arbetar med att förebygga våld mot barn. Detta resulterade bl.a. i ett förslag på riktlinjer för skydd av barn som ska användas vid större idrottsevenemang. Childhood Brasilien och vår grundare Drottning Silvia presenterade förslaget för Internationella Olympiska Kommitténs ordförande Thomas Bach vid spelen i Rio i augusti 2016.

”Frågan om barns rättigheter ska vara en naturlig del när man organiserar ett fotbolls-VM, eller vilket annat stort idrottsevenemang som helst”, säger Ana Maria Drumond, som har arbetat med de här projektet på Childhood i Brasilien. ”Det ska helt enkelt vara en del av den sportsliga andan, något som tar vid redan vid valet av värdland. Vårt mål är att det är lika självklart att se till barns rättigheter vid stora idrottsevenemang som det idag är att se till att de har så liten miljöpåverkan som möjligt.”

Text: Åsa Andreasson Åkerström