Child Safe Agents: Vardagshjältar på gatan

Fattigdom gör barn sårbara för våld och övergrepp. Barn i fattiga familjer befinner sig oftare på gatan för att hjälpa sina familjer exempelvis genom tiggeri eller försäljning. Men gatan är ingen bra plats för barn. Risken att de blir utsatta för våld, övergrepp och exploatering är stor. Vi på Childhood vet att trygga vuxna i barns närhet som ser, hör och agerar är det bästa skyddet mot övergrepp. Vi vet också att en trygg vuxen inte alltid behöver vara en förälder. Det kan lika gärna vara en faster, en lärare – eller en tuktuk-förare.

Volontärer i gatumiljön

Med detta i åtanke utbildar vi tillsammans med våra partners i Sydostasien sedan över tio år lokala volontärer i att upptäcka och rapportera om de ser barn som far illa eller befinner sig i riskzonen. Gatuförsäljare, tuktuk-chaufförer, personer som driver mindre hotell eller barer och andra som dagligen rör sig i gatumiljön utbildas med Childhoods hjälp till Child Safe Agents. Under utbildningen lär de sig om barns rättigheter. Man lär sig också hur man känner igen situationer som kan vara farliga för barn i utsatthet och vad man ska göra när de ser något som inte känns bra. Tack vare initiativet har Kambodjas och Thailands gatumiljöer blivit säkrare för barn.

Finnas där förövarna är

Sedan ett år tillbaka arbetar vi aktivt med att skala upp och sprida Child Safe-modellen. Ett exempel: Tillsammans med lokala partners rekryterar och utbildar vi agenter i turistorten Pattaya. Staden är en hotspot för sexindustrin med hög risk för sexuell exploatering av barn. Myndigheter och civilsamhället under de senaste åren gjort stora insatser för att försvåra för resande förövare att utnyttja barn. Då har många av dem ändrat sina tillvägagångsätt och sökt sig till platser dit preventiva insatser ännu inte nått. Denna utveckling låg till grund för att vi, i samarbete med det lokala turistministeriet, under 2019 etablerade Child Safe Movement på Filippinerna. Under första kvartalet 2020 utbildade vi 90 agenter på plats.

Säkrare stränder i Sydafrika

Barn som försvinner, blir övergivna eller råkar illa ut på stränder är en problematik som våra sydafrikanska partners länge lyft fram. Med syftet att göra Sydafrikas stränder säkrare för barn etablerade vi därför 2019 Child Safe-modellen i landet. Det var för övrigt vår kambodjanska projektpartner M´Lop Tapang som genomförde den första utbildningen av sydafrikanska Childsafe-volontärer.

Text: Åsa Andreasson Åkerström, foto: privat