Webbinarium med fokus på tvångsvård av barn

Webbinarium med fokus på tvångsvård av barn

Den 17 september arrangerade vi på Childhood ett webbinarium, tillsammans med Statens Institutionsstyrelse (SiS), med fokus på tvångsvård av barn. Samhället har ett gemensamt ansvar att säkerställa att berörda barn och unga får tillgång till den vård och stöd de har rätt till. Genom vår kraftsamling för svensk institutionsvård samt genom andra initiativ vill vi bidra med konstruktiva lösningar och spridning av goda exempel.

Detta är en del av vårt arbete mot våld och sexuella övergrepp, där barn i samhällsvård är en särskilt sårbar grupp. Webbinariet riktades till personal och ledning på SiS men även till ett mindre antal forskare, praktiker och barnrättsorganisationer. Nu har du möjlighet att ta del av detta i efterhand.

Under webbinariet berättade professor Annemiek Harder och praktikern Sander Konings om sina erfarenheter, tillvägagångssätt och utmaningar i den nederländska tvångsvården. Några viktiga slutsatser vi tar med oss i fortsatt arbete var bland annat:

➡️ I Nederländerna finns en tydlig prioritering av familjehem och gruppboenden framför större institutioner samt målinriktat arbete för att minska tvång, våld och användning av särskilda befogenheter

➡️ Våld/repression i låsta miljöer är kontraproduktivt och leder till ökad återfallsfrekvens

➡️ Empati är effektivt för att förebygga aggressiva och hotfulla situationer

Vi på Childhood planerar nu för nästa tillfälle då vi kan föra samman berörda parter för att visa på goda exempel och konstruktiva lösningar.