Childhood-Haus

Childhood-Haus

Med Childhoods stöd etableras nu  ”Barnahusmodellen” i Tyskland – Tysklands första ”Childhood-Haus” öppnades i Leipzig under hösten 2018, det andra i Heidelberg i september 2019. Barnahus i Berlin, Duesseldorf och Hamburg kommer att öppnas under 2020.

Barnvänligt och rättsäkert sätt att hjälpa

Barnahusmodellen är väl beprövad som ett barnvänligt och rättssäkert sätt att hjälpa. Barnahusidén innebär att berörda myndigheter samverkar. I ett Barnahus (Childhood-Haus) får barn som utsatts för sexuella övergrepp stöd och skydd under ett och samma tak. i  Ett multiprofessionellt team bestående av läkare, domare, psykologer, socialsekreterare m.fl samarbetar för barnens bästa och i deras intresse. En viktig del av Barnahuset är intervjurummet, där barnet samtalar med en psykolog som är specialiserad på att intervjua unga brottsoffer. Domare och andra som behöver lyssna på barnets berättelse sitter i ett angränsande rum och har kontakt med psykologen genom en örsnäcka; de kan genom hen ställa relevanta frågor till barnet. Barnahus ska vara en barnvänlig miljö där barnet får bättre förutsättningar att berätta. När alla myndigheter finns på plats och samverkar minskar också risken att barnet faller mellan stolarna och inte får rätt stöd och skydd .

Läs mer här:

Om Childhood Haus Leipzig

Childhood öppnar Tysklands första Barnahus

Sexuella övergrepp: rätt bemötande avgörande för barns läkning