Projekt Kambodja First Step

First Step Cambodia

Att pojkar utsätts för sexuella övergrepp talas det fortfarande mycket lite om – trots att flertalet vittnesmål och globala studier påvisar detta; en del studier visar till och med att det fler pojkar än flickor som utsätts. Mörkertalet är dock stort och därför går det inte att säga hur många pojkar eller flickor som utsätts. Det vi vet är att de flesta pojkar aldrig berättar för någon, ofta på grund av stereotypa antaganden kring maskulinitet och homosexualitet. De som våga berätta möts ofta av okunskap, hot och våld; många professionella vet inte vet hur de på bästa sätt ska stötta och skydda pojkar.

Lyfter pojkars utsatthet i Kambodja

First Step Cambodia lanserades 2010 med fokus på att ge stöd till barn som utsatts för sexuella övergrepp, med ett särskilt fokus på pojkar och unga män. First Step Cambodia är den första organisationen i Kambodja som lyfter pojkars utsatthet och behov av stöd. När de började sitt arbete hånades de och många skrattade åt dem; idag är de en erkänd och välkänd aktör som även regeringen vänder sig till för deras expertis och insatser för pojkar som utsätts för sexuella övergrepp.

Utbildning av samarbetspartners viktig

Childhood har i sex år gett stöd till First Step Cambodias direkta arbete med barn och ungdomar genom upplysnings-, utbildnings-, terapi- och krisinsatser, stöd till övriga familjemedlemmar när övergrepp ägt rum (framför allt för att få dem att förstå att det inte är barnets fel att det utsatts; det är alltid förövarens), samverkan och utbildning av samarbetspartners. Stödet har också gått till att vidareutveckla First Step Cambodia arbetar med barn och unga som utsatt andra barn för sexuella övergrepp.

Childhoods nuvarande stöd möjliggör First Step Cambodia aktiva deltagande i en regional kartläggning av sexuella övergrepp mot pojkar och skadligt sexuellt beteende hos pojkar, samt globalt påverkansarbete; United for boys.