new york foundling

New York Foundling

New York Foundling har arbetat med barn i utsatthet sedan 1869. Med Childhoods stöd genomför de workshops för lågstadiebarn, ” Child Abuse Prevention Program” (CAPP), med syftet att ge barnen verktyg att förebygga övergrepp och våga berätta om något har hänt som inte känns bra. CAPP:s vision är att varje barn har en grundläggande rättighet att känna sig säker, så att de kan utvecklas till trygga unga och vuxna. Målet är att stärka eleverna och på så sätt förebygga övergrepp och våld.

Närmare en halv miljon barn har deltagit i CAPP:s workshoppar. En anledning till att de är så framgångsrika (och populära) är säkerligen att ledarna för workshoppen låter dockor i mänsklig storlek förmedla innehållet till barnen – något som kanske inte annars skulle vara är så lätt att nå fram med.

Läs mer om New York Foundling här.