sexuella övergrepp barn stoppa

Så stoppar Childhood sexuella övergrepp mot barn

Vi på Childhood arbetar sedan 20 år med att stoppa sexuella övergrepp mot barn. Vi verkar för en nollvision där inga barn ska bli utsatta för sexuella övergrepp. För att nå den måste man arbeta på flera olika sätt. Det gör vi bland annat genom att:

Mer exempel på vårt arbete hittar du här.

Foto: Susanne Drakborg