Safe Horizon

Safe Horizon (New York, NY) är USA:s ledande stödorganisation för brottsoffer. Genom juridisk hjälp, vägledning och support stärker organisationen, med Childhoods stöd,  barn och ungdomar som blivit utsatta för misshandel, våld inom familjen, sexuella övergrepp eller trafficking. Safe Horizon erbjuder sina tjänster genom 18 program på 50 olika platser i New York City.

2018 använde Safe Horizon sin trettioåriga erfarenhet av att arbeta med unga brottsoffer till att ta fram ett förbättrat koncept för att arbeta med barn som begår samma typer av övergrepp som de själva utsatts för, på andra barn. Man använder sig av trauma-fokuserad kognitiv beteendeterapi (Trauma-focused Cognitive Behavioral Therapy, TFCBT), en vida spridd evidensbaserad modell för att behandla barn med post-traumatisk stress (Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD).