Step Ahead Development Foundation

Step Ahead Development Foundation (SADF) har sedan 2002 arbetat med utsatta familjer på flera orter i Thailand. Deras huvudsakliga mål är att stödja och stärka familjer så att de håller ihop, och på så sätt säkerställa barns rätt till trygghet och skydd. SADF är en liten gräsrotorganisation som redan uträttat väldigt mycket – bland annat var de pionjärer med sitt innovativa familjestödsprogram som heter ”Keeping Families Together” (KFT) och som idag inte bara finns över hela Thailand utan även i fem andra länder.

Organisationen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv som inkluderar både barnet, dess familj och närmaste omgivning. Man ger stöd under en lång tid, för att på så sätt både initiera och säkerställa den förändring och motståndskraft som krävs för att förbättra familjens situation – framförallt med syfte att förbättra föräldrar och barns kommunikations- och sociala interaktionsförmåga men även sina relationer i och utanför hemmet. Den diskussionsmodul i 10 steg som SADF använder i detta arbete syftar bl a till att öka kunskap om

– Den viktiga roll familjen och barnets närmsta omgivning har i att skapa ett motståndskraftigt samhälle;
– Hur synen på barns värde är avgörande för samhället;
– Hur man som familj skyddar sig och sina barn mot alla former av övergrepp;
– Alla familjemedlemmars rättigheter;
– Vikten av ett positivt föräldraskap (utan psykiskt och fysiskt våld) och hur detta påverkar barns beteende;
– Våld i familjen och hur det påverkar barn och vuxna;
– Familjeekonomi; hur öka intäkterna, minska skulder, börja spara, stanna inom en budget ect;
– Vikten av näringsrik mat och god personlig hygien.

SADF bedriver också förskoleverksamhet för barn mellan 1 och 5 år från väldigt utsatta familjer (vilket är helt unikt då de flesta barn i Asien börjar förskolan vid tre års ålder). På nationell nivå är SADF en aktiv aktör för att uppmärksamma problematiken med barnhem, och att majoriteten av alla barnhemsbarn vare sig är föräldralösa eller har skyddsbehov, utan att orsaken oftast är fattigdomsrelaterad och således bryter mot barns rätt till sina föräldrar.

Childhoods stöd till SADF går till direktstöd till barn och deras familjer, att vidareutveckla utbildningsmaterialet för Keeping Families Togethers samt till stärka SADF:s roll och engagemang på nationell nivå med bland annat kartläggning, påverkansarbete för lagförändring och verkställande.