Styrelsebeslut nya projekt

Styrelsebeslut nya projekt

Vi är mycket stolta över alla nya projekt som vår styrelse fattade beslut om den 13:e juni. Särskilt glada är vi över att vi, med generöst stöd från våra partners, kan göra en extra stor satsning i Ukraina genom att etablera fyra Barnahus. Kriget har ytterligare tydliggjort behovet av att ge barn som utsatts för övergrepp kvalificerat och samordnat stöd. Att vi möjliggör detta är enormt viktigt i det fortsatta arbetet med att säkra barns trygghet.  

Ett annat aktuellt projekt i Ukraina är utvecklingen av en portal där misstankar om våld och sexuella övergrepp – inklusive krigsbrott – mot barn kan anmälas anonymt online. Det är extra viktigt att göra det enklare att anmäla och dokumentera övergrepp som sker i ockuperade territorier där ukrainsk polis inte kan agera idag. I Thailand och Sverige intensifierar vi vårt arbete med särskilt utsatta grupper genom två projekt för barn med funktionsnedsättning. Vi stärker även vårt arbete kring övergrepp online, bland annat i Kambodja med en chatbot dit barn som utsatts för övergrepp online kan vända sig för att få stöd.

📸 Barnahus Moldavien, invigt 2022. Läs mer om detta och pågående projekt i vår verksamhetsberättelse.

För mer information vänligen kontakta:
Charles Mingo Bennström, pressansvarig World Childhood Foundation
+46 (0) 734 22 04 42, charles.bennstrom@childhood.org