Om Childhood

Enligt en aktuell studie utsätts ett av fem barn i Sverige någon gång under sin barndom för sexuella övergrepp*.

Olika typer av våld och sexuella övergrepp är nära sammankopplade. Barn som utsatts för eller bevittnat våld löper ökad risk att utsättas igen. Men vi på Childhood vet att detta inte är oundvikligt – det går att förebygga och mildra konsekvenserna av sexuella övergrepp mot barn. Och vi är övertygade om att det är lättare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna. Därför är ledordet i allt vi gör förebygga.

Childhood arbetar framförallt med de grupper som löper störst risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp. Till dem hör barn som lever på gatan, barn som redan utsatts för våld och övergrepp, barn som inte kan bo med sina föräldrar eller som lever i en familj där föräldrarna inte orkar vara det som barnen mest behöver – trygga vuxna.

Vårt arbete bidrar till att:

  • Förhindra att barn utsätts för våld och sexuella övergrepp,
  • ge behandling och stöd till barn som blivit utsatta,
  • fler barn får bo kvar hos sina föräldrar,
  • barn som redan är placerade på institution placeras i en familj eller familjelik miljö istället,
  • förhindra att barn bor på gatan och istället kan bo kvar med sin familj eller närstående,
  • återintegrera barn som levt på gatan i samhället och med sin familj,
  • utveckla nya metoder och sprida kunskap och metoder till andra organisationer för att på så vis nå ut och hjälpa så många barn som möjligt.

 

 

*Källa: Stiftelsen Allmänna Barnhuset