Ekonomi och kontroll

Ekonomi och kontroll

Childhood är godkänd av Svensk Insamlingskontroll och har ett så kallat 90-konto. Svensk Insamlingskontroll har som krav att minst 75 procent av de totala intäkterna ska gå till ändamålet. Svensk Insamlingskontroll granskar vår verksamhet och kontrollerar att vi använder pengarna vi samlar in på rätt sätt.

Childhood är en del av Giva Sverige som arbetar för etisk och professionell insamling:

Effektrapport 2021
Effektrapport 2019-2020
Effektrapport 2018-2019
Effektrapport 2017-2018
Effektrapport 2016-2017
Effektrapport 2015-2016
Effektrapport 2014-2015
Kodrapport 2013-2014
Effektrapport 2013-2014

Childhoods verksamhet finansieras till största delen av företag. Genom fleråriga partneravtal har vi skapat långvariga samarbeten med ledande företag. Tillsammans genomför vi olika marknadsförings- och insamlingsaktiviteter. När Childhood grundades av Drottning Silvia år 1999 bidrog 14 familjestiftelser, privatpersoner och företag – våra så kallade co-founders – med ett grundkapital. Avkastningen från detta används för att täcka Childhoods administrativa kostnader.

Organisation och ledning

World Childhood Foundation är en stiftelse. Generalsekreterare är Paula Guillet de Monthoux. I ledningsgruppen ingår utöver generalsekreteraren Britta Holmberg, vice generalsekreterare och programchef, Annica Malmqvist, ekonomichef och Patricia Sandström, insamlingschef.

Lön för generalsekreteraren

Childhoods generalsekreterare har ett individuellt anställningsavtal där lönen uppgår till 89 310 kronor per månad. 

Årsredovisningar

Childhoods årsredovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen och Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning. Rapporten innehåller en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. För mer information om projektverksamheten, se verksamhetsberättelsen.

Årsredovisning 2021-2022
Revisionsberättelse 2021-2022
Årsredovisning 2020-2021
Revisionsberättelse 2020-2021
Årsredovisning 2019-2020
Revisionsberättelse 2019-2020
Årsredovisning 2018-2019 inklusive revisionsberättelse
Årsredovisning 2017-2018 inklusive revisionsberättelse
Årsredovisning 2016-2017 inklusive revisionsberättelse
Årsredovisning 2015-2016 inklusive revisionsberättelse
Årsredovisning 2014-2015 inklusive revisionsberättelse
Årsredovisning 2013/2014
Revisionsberättelse 2013/2014
Årsredovisning 2012/2013
Revisionsberättelse 2012/2013
Årsredovisning 2011/2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelser

Medan årsredovisningen är ett officiellt dokument som måste följa vissa regler är verksamhetsberättelsen en friare redogörelse för Childhoods arbete. Här finns utförligare information om verksamheten i projekten.

Verksamhetsberättelse 2022
Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2011/2012

Policydokument

Här hittar du Childhoods policydokument.

Child Safeguarding Policy
Placeringspolicy
Insamlingspolicy
Policy mot oegentligheter
Uppförandekod 
Integritetspolicy
Stadgar

Foto: Childhood